Nieuwe ondersteuningsplansystematiek ingevoerd

In 2015 startte een projectgroep met de ontwikkeling van een nieuwe ondersteuningsplansystematiek. De nieuwe systematiek moet medewerkers, cliënten en ouders/verwanten stimuleren om het samen te hebben over wensen, dromen en doelen en bespreken wat haalbaar is. Er werden een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • De cliënt heeft maximale regie
  • Het voldoet aan alle wet- en regelgeving
  • Het geldt voor alle cliënten en zorgvormen
  • Het is zo beknopt mogelijk

Vanaf 1 januari is de nieuwe systematiek een feit en werken we per cliënt met één dossier voor alle cliëntgebonden informatie. Om dit te realiseren, was ook een nieuw ECD nodig. Er is gekozen voor MoreCare4. Een gebruiksvriendelijk programma dat de werkzaamheden op een handige manier ondersteunt. In de loop van 2017 zal dit ook toegankelijk worden voor cliënten en ouders/verwanten, zodat alle betrokkenen op elk gewenst moment de stand van zaken kunnen zien.