Samenwerken in de praktijk

 

PSW werkt in de alliantie Omdathetkan! samen met verschillende onderwijs- en zorgorganisaties uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Te weten: Vincent van Gogh, Max Ernst, Rubicon jeugdzorg en Onderwijsgroep Buitengewoon. Samen kunnen we specialistische expertise ‘zonder schotten’ bieden. We maken gebruik van elkaars expertise en zetten dit snel, efficiënt, dichtbij en zo kort mogelijk op alle levensgebieden in. Onlangs werd Floortje bij ons aangemeld. Voor haar en haar gezin hebben we echt een verschil kunnen maken.

 

Casus

Floortje (11) wil niet meer naar school. Floortje heeft ADHD. Ze kan zich moeilijk concentreren. Op haar 9e heeft ze een ingrijpende, nare ervaring gehad die geleid heeft tot een angststoornis en dwanghandelingen. Niet lang daarna begonnen de problemen met naar school gaan. Op school krijgt ze al hoofdpijn en gaat naar huis. Nu zit ze al 4 maanden thuis. Als ze er is, is ze prettig in de omgang. Floortje woont met haar ouders en zusje in een liefdevol gezin. Via de gezinscoach wordt OmdathetKan! ingeschakeld om hulp te bieden in deze situatie.

 

De aanpak van OmdathetKan!

Om uit te sluiten of er een gezondheidsprobleem is met betrekking tot de hoofdpijn van Floortje wordt ze eerst grondig onderzocht. Er bleken geen fysiek oorzaken te zijn. Daarna kon OmdathetKan! snel met Floortje starten want OmdathetKan! werkt zonder wachtlijst.

Na een aantal verdiepende gesprekken met Floortje, haar ouders en school werd door het team van OmdathetKan! een plan samengesteld om samen met dit driespan en het team van OmdathetKan! te gaan werken aan het herstel van Floortje en de versterking van het gezin. Hand in hand en de neuzen dezelfde kant op om Floortje weer snel in een positieve ontwikkeling te brengen, zodat ze er weer bij hoort thuis, op school en in haar vrije tijd.

Floortje werd 2 uur per week thuis behandeld door een psycholoog van OmdathetKan! Al snel bleek het probleem veel dieper te zitten en kwam het opgelopen trauma aan het licht. Omdat Floortje al ondersteuning kreeg, werd ook haar behandelend psychiater voor de ADHD problematiek betrokken bij de aanpak. Daarnaast werd intensieve begeleiding ingezet om Floortje en haar ouders te ondersteunen bij de terugkeer naar een normale en gezonde dagindeling. Daarbij stonden het probleemloos naar school gaan en deelnemen aan sociale activiteiten centraal. Om dit voor elkaar te krijgen, kwam een vaste en vertrouwde medewerkster van OmdathetKan! drie ochtenden in de week naar het gezin. Zij begeleidde het ochtendritueel van opstaan, ontbijten en op de fiets naar school gaan. Ook werd er samen huiswerk gemaakt. Het doel was doorzetten, motiveren, grenzen stellen, structuur bieden en bijsturen.

Ook werd de aanpak van school op één lijn gebracht met die van de ouders en de professionals van OmdathetKan!. Er werd een traject gestart voor de terugkeer naar school en een zo normaal mogelijke behandeling in de klas. Tussentijds vonden evaluaties plaats met alle betrokkenen om de voortgang te bewaken en tijdig te kunnen bijsturen indien noodzakelijk.

 

Het resultaat

Vanaf dag 1 ging ze onder begeleiding van OmdathetKan! kort naar school. Binnen een maand ging ze al 3 ochtenden in de week en bleef daar zelfstandig totdat het tijd was om weer naar huis te gaan. Na 2 maanden ging ze zelfstandig 3 ochtenden naar school en kreeg ze 1 middag per week thuisbegeleiding van OmdathetKan!. Na 3 maanden ging ze weer volledig naar school. De begeleiding werd afgebouwd. Na een half jaar kon OmdathetKan! Floortje loslaten. Ze zat weer lekker in haar vel, deed weer mee op school, in het hockeyteam en had het gezellig met haar vriendinnetjes.

 

De sterke kracht van de aanpak van OmdathetKan! is dat er vanuit de driehoek School, Ouder, Kind gewerkt wordt. Niet in afstandelijke spreekkamers, maar in de eigen vertrouwde omgeving. Zoals bij Floortje. Ouders en kind voelen zich op hun gemak en betrokken professionals kunnen anticiperen op de thuissituatie. Dat en de gezamenlijke integrale aanpak maken dat de interventies van OmdathetKan! effectief zijn en zeer gewaardeerd worden.

 

Voor meer informatie: www.omdathetkan.nu