Koraal Groep en PSW bundelen kennis om kwetsbare jongeren nog beter te ondersteunen

Koraal Groep en PSW bundelen kennis om kwetsbare jongeren nog beter te ondersteunen

De bestuurders van Koraal Groep en PSW zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de mogelijkheid meer met elkaar samen te werken. Een van de gespreksonderwerpen is het gezamenlijk ondersteunen van kwetsbare jongeren (JLVB) die in de toekomst op zichzelf willen wonen. De ondersteuning moet daarbij gericht zijn op het vergroten van de eigen kracht van de jongere zodat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan leven, wonen en werken. Indien nodig met professionele behandeling en begeleiding op maat. Zowel Koraal Groep als PSW biedt al producten op dit vlak. Doelstelling is nu om deze producten meer op elkaar te laten aansluiten, zodat er voor de jongere een vloeiende zorglijn ontstaat.

De afgelopen periode zijn er ook tussen de professionals van PSW en Koraal Groep / Gastenhof gesprekken geweest die hebben geleid tot delen van elkaars kennis en expertise van de JLVB doelgroep. Nu is het tijd om een stap verder te gaan en te komen tot meer concrete samenwerking, zodat jongeren echt profijt hebben van de samenwerking tussen Koraal Groep en PSW. Om die stap te zetten, hebben Koraal  Groep en PSW besloten bovenstaand onder te brengen in een gezamenlijk project.

 

Marjolein Dijs Koraal Groep PSW

Marjolein Dijs is per 1 maart voor een half jaar benoemd tot projectleider van dit project. Zij zal starten met een haalbaarheidsstudie die moet resulteren in een businesscase en een plan van aanpak. Zij zal samen gaan werken met een werkgroep en stuurgroep met nog nader te bepalen medewerkers van PSW en Koraal Groep. Marjolein heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en doorvoeren van nieuwe werkwijzen en partij overstijgende samenwerking binnen de zorg. Zij is goed bekend met de zorgwereld en het gemeentelijk domein in Limburg en Zuidoost Brabant.