Cliënten Pappelhof adopteren groenstrook

Cliënten gaan een gemeentelijke groenstrook naast AC Pappelhof onderhouden en de nabij gelegen jeu-de-boules-baan vrij houden van onkruid. Dit gebeurt mede op initiatief van de wijkraad.

 

Groenadoptie
Sinds 2013 bestaat in de gemeente Roermond de mogelijkheid om een gemeentelijke groenstrook te adopteren. Inmiddels is er al op meer dan 50 locaties binnen de gemeente een groenperk in adoptie genomen. Tussen de deelnemers en de gemeente worden de spelregels op papier vastgelegd. De motivatie van bewoners die hier aan meedoen is vaak gelegen in het feit dat ze het groenperkje er verzorgd uit willen laten zien. De gemeente kan deze hoge kwaliteit niet bieden. Ook bestaat vaak de mogelijkheid om zelf nog wat planten bij te plaatsen, waardoor het geheel een persoonlijk karakter krijgt. Bij AC Pappelhof wordt dagbesteding gegeven aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het onderhoud van het groen is een leuke en zinvolle activiteit voor de cliënten. “Dit komt de kwaliteit van het openbaar groen ten goede en als de deelnemers er plezier aan beleven, dan snijdt het mes aan twee kanten”, aldus Raja Fick-Moussaoui. De wethouder is zeer verheugd met deze nieuwe groep vrijwilligers en heeft ze op 10 juli een bezoekje gebracht met een welverdiende traktatie.
 
Iedereen kan mee doen
Gemeente Roermond streeft naar een samenleving waarbij iedereen naar eigen vermogen een steentje bij kan dragen. Als organisaties zich medeverantwoordelijk voelen en willen participeren, dan zijn er ook mogelijkheden in het openbare groen. Het samen leefbaar houden van de omgeving is opgave waar we gezamenlijk aan moeten werken. Ook dit is weer een mooi voorbeeld van Om!….naar nieuw samenleven.