Doen wat ertoe doet

D= duidelijk, O = ontschotten, E = expertise, N = netwerk

 

In de zorg wordt veel gesproken over samenwerken, ontschotten, dicht bij de burger en eigen regie. Maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Cliënten met multi-problematiek en organisaties met verschillende culturen, werkwijzen en contactpersonen kunnen de samenwerking lastiger maken. Het gevolg is dat cliënten door de bomen het bos niet meer zien. Het kan voor veel cliënten en hun netwerk erg verwarrend zijn, waardoor ze het zicht verliezen op de voor hen meest geschikte vorm van ondersteuning.

 

Daarom pakken Vincent van Gogh (geestelijke gezondheidszorg en verslaving), PSW (zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking) en het Groene Kruis (wijkverpleging en ondersteuning thuis) het anders aan. Marjolein Dohmen, manager PSW Junior en PSW Thuis: “We willen anders denken, doen en organiseren. Doen wat ertoe doet. Het huidige zorgstelsel vraagt om meer dan alleen het verbeteren van bestaande werkwijzen. Een cliënt kun je niet in het spreekwoordelijke hokje plaatsen. We hopen door bundeling van onze expertise de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen. En dit tegen lage(re) kosten te doen.”

 

Medewerkers bij elkaar brengen Uit diverse gesprekken is gebleken dat er veel overlap zit in de cliënten die bij deze organisaties ondersteuning krijgen. Alle drie de organisaties bieden individuele begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie die psychische en sociale problemen hebben. “Daarom brengen we medewerkers van onze organisaties bij elkaar in regiogebonden teams. Hierin worden casussen besproken, kan snel extra hulp ingezet worden of juist worden verminderd en er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. Er zijn korte lijnen en er wordt geen dubbel werk gedaan”, aldus de samenwerkende organisaties.

 

Eén coördinator Deze verregaande samenwerking is belangrijk om cliënten persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. De aanpak ‘1 huishouden, 1 plan en 1 regisseur’ is leidend. Eén coördinator die overal van op de hoogte is en die geldt als eerste aanspreekpunt. Voor de cliënt geen zoektocht bij verschillende organisaties en sneller de juiste hulp. De medewerkers krijgen de opdracht om te doen wat nodig is om een cliënt de juiste ondersteuning te bieden. Achter de schermen regelen de organisaties de financiële, organisatorische en beleidsmatige gevolgen. Afgelopen zomer zijn de eerste teams van start gegaan in Horst aan de Maas, Venray en Weert. Tevens start binnenkort een team in Venlo. Begin 2018 bekijken de organisaties de resultaten en ervaringen. Als blijkt dat de aanpak succesvol is, kan deze ook in andere regio’s overgenomen worden.

 

Voor informatie over de pilot en de stand van zaken kan contact worden opgenomen met:

Marjolein Dohmen, manager PSW, 06-12564240, m.dohmen2@psw.nl