Bestuurder Marc van Ooijen treedt af

De bestuurder van PSW, de heer M. van Ooijen, heeft de raad van toezicht in kennis gesteld van het feit dat hij per 1 augustus 2018 PSW gaat verlaten. Per die datum is hij benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van De Zorggroep in Venlo. Marc van Ooijen heeft sinds 2012 bij PSW gewerkt en in die periode veel voor onze organisatie betekend. De raad van toezicht heeft veel waardering voor zijn inzet voor PSW en wenst hem veel succes in zijn nieuwe baan. Hij zal te zijner tijd op passende wijze afscheid nemen van de personen met wie hij heeft samengewerkt.

De raad van toezicht zal op korte termijn, na consultatie van het management, de cliëntenvertegenwoordiging en de ondernemingsraad keuzes maken ten aanzien van de werving en selectie van een nieuwe bestuurder en de eventuele overgangsperiode tussen de huidige en nieuwe bestuurder.