Lezing Karel de Corte: >VOL

Maak me niet Down, Downsyndroom anders bekeken

De lezing van Karel de Corte zal naast een gevoel van herkenbaarheid ook houvast bieden in de omgang met kinderen en volwassenen met Down.

 

Interesse? 

De lezing zit helaas helemaal vol. Wilt u een bericht krijgen als er zich een afmelding voordoet? Mail dan naar: a.banziger@psw.nl 

 

Praktische informatie

Datum: maandag 24 september 2018, van 19.00 tot 22.00 uur. (inclusief pauze)

Locatie: De Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 in Heythuysen

 

 

 

Karel de Corte biedt een bijzondere blik op de eigenheid en kwetsbaarheden van mensen met downsyndroom.

“Mensen met Downsyndroom hebben soms heel leuk contact met iedereen, maar kunnen zich soms ook in hun eigen wereldje afsluiten. Een tip is dat we dit moeten toelaten. Begrip tonen en tijdgeven. De rest komt later.”

 

Als orthopedagoog heeft Karel de Corte vele ervaringen en inzichten opgedaan. Met zijn boek ‘Maak me niet Down’ bekijkt hij het Downsyndroom op een andere manier. “Het is belangrijk te weten dat ze psychisch structuurvast kunnen zijn en de realiteit in een draaiboek proberen te gieten. Iedereen is erbij gebaat als we erkennen dat velen naast een bijzonder open en laagdrempelige persoonlijkheid ook een gesloten, moeilijk toegankelijke kant hebben. Ben er bewust van dat veel mensen met Downsyndroom zich minder goed via taal kunnen uitdrukken. Hen even tijd geven, hen voorbereiden op wat te gebeuren staat en vooral begrip uitstralen zijn de sleutels om hen te helpen.”

 

 

 

Deze lezing wordt georganiseerd door PSW voor medewerkers, ouders/ verwanten en overige geïnteresseerden.