Folder: Klachtenregeling voor cliënten

Bij problemen met een medewerker, in een bepaalde situatie of na een incident kun je een klacht indienen.