Ondersteuning aan huis

PSW Thuis biedt ondersteuning aan huis voor volwassenen met een beperking. We gaan uit van de kracht, het talent en de dromen van iedere cliënt. Dit betekent dat wij onze ondersteuning iedere keer, in iedere situatie afstemmen op de daadwerkelijke behoefte. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij dagelijkse activiteiten als boodschappen doen en koken, het regelen van financiële zaken, het onderhouden van sociale contacten, het inrichten van vrije tijd of begeleiden in de opvoeding. Met gepaste afstand zijn wij altijd in de buurt. De cliënt heeft zelf de regie en is zo zelfstandig mogelijk.

Voor wie?

De ondersteuning is gericht op (jong)volwassenen en senioren met een ontwikkelingsachterstand of een (licht) verstandelijke beperking die een eigen (huur)woning of appartement hebben en zelf de kosten voor hun levensonderhoud betalen. De cliënt kan bijkomende ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld gericht op gedrag, autisme, ADHD, verslaving, psychiatrische problemen, financiële problemen, het vinden van werk, kinderwens of opvoedingsvragen. We werken bovendien nauw samen met het gezin en/of netwerk van de cliënt.

Mogelijkheden

PSW Thuis biedt twee verschillende vormen van ondersteuning, die apart of gecombineerd kunnen worden ingezet:

  • Ondersteuning bij het wonen: specifieke begeleiding bij het zelfstandig wonen en andere uitdagingen in het dagelijkse leven met als doel een eigen leven in de samenleving richting en inhoud geven.
  • Pedagogische gezinsbegeleiding: kortdurende specifieke begeleiding aan volwassenen binnen het gezin, gericht op situaties in de opvoeding. Voornaamste doel is ouders versterken om zo zelfstandig mogelijk hun taak als opvoeder te vervullen.

Nieuwe website

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor PSW Thuis om de mogelijkheden en voordelen verder uit te werken. PSW Thuis is net als PSW Junior en PSW Werk een apart onderdeel van PSW. Wel wordt er nauw samengewerkt om cliënten altijd een passende oplossing te kunnen bieden.