Fobo commissie

PSW werkt twee jaar met het e-FOBO systeem. De meeste medewerkers hebben inmiddels ervaring met het invullen van een digitale melding. Het was voor veel mensen weliswaar even wennen, maar de e-FOBO wordt nu als gebruikersvriendelijk ervaren en levert PSW meer volledige en zorgvuldige informatie op, al was het maar dat er bij een aantal vragen automatisch een ‘pop-up’ verschijnt wanneer er bijvoorbeeld een specifieke protocol van toepassing is.

 

Het voordeel van digitaal melden is dat het bovenstaande doelen dient én tegelijkertijd op een relatief eenvoudig wijze zorgt voor registratie. Vanuit het perspectief van zorg (cliënten) en ARBO (werknemers) gelden hierin allerlei verplichtingen. Door het digitaal vastleggen van ingevulde gegevens kan er gemakkelijker een analyse gemaakt worden, kunnen trends gesignaleerd worden en op sector- of stichtingsniveau verbetervoorstellen gemaakt worden inzake het nemen van adequate maatregelen ter voorkoming en/of vermindering van fouten, ongevallen en bijna-ongevallen. De e-FOBO-meldingen zijn ook te benutten bij de quick-scans.

Verder kost de verantwoording intern (bijvoorbeeld in het jaarverslag) en extern, minder uitzoek- en verzamelwerk.

 

De e-FOBO nodigt op lokaal en persoonlijk niveau uit tot eigen verbetervoorstellen. De verantwoordelijkheid om een e-FOBO-melding goed af te handelen ligt in eerste instantie bij de melder zelf en/of in samenspraak met team/teamleider.

In het verleden voelden medewerkers soms dat zij een FOBO maakten ‘voor de FOBO-commissie’ of ‘voor het systeem’. Die tijd is ons inziens voorbij. De e-FOBO past prima in de gedachte van ‘LEAN/naar eenvoud’ en ‘eigenaarschap bij de medewerker’. Immers, een belangrijke vraag is: wat zijn je verbetervoorstellen voor een soortgelijke situatie, oftewel: we leren van fouten. Het e-FOBO-systeem is géén doel, maar een middel ten behoeve van continu verbeteren (kwaliteit van leven van de cliënt en kwaliteit van werken voor de medewerker).

 

De FOBO-commissie heeft vooralsnog vooral een rol als systeembewaker en (op enige afstand) om zicht te krijgen op nieuwe tendensen of als vraagbaak voor dilemma’s. Enige tijd geleden is er een overleg geweest met de OR om toelichting te geven op het e-FOBO-systeem en zijn er nog verbeterpunten naar voren gekomen.

 

Ten slotte:

– vragen rondom de werking van het systeem: Sjaak Bidlot, 0474 474 414 / j.bidlot@psw.nl

– meldingen rondom vermoeden van seksueel misbruik: kopie / cc. naar Els van Gils (voorzitter van het meldteam).

– een epilepsiemelding hoeft alleen bij blijvend letsel of een ziekenhuisopname.

 

Vragen, opmerkingen en verbetervoorstellen zijn van harte welkom bij de leden van de e-FOBO-commissie: John Jacobs (Dagbesteding), Wendy Erkens (PSW Junior), André Massop (Wonen en PSW Thuis) en Louise Haasen (Wonen en tevens voorzitter).