Nieuwe samenwerking in BSO Lataste

ALOYSIUS STICHTING, PSW JUNIOR EN HOERA KINDERCENTRA GAAN SAMENWERKEN

 

Opening Buitenschoolse opvang op de Latasteschool: Kinderopvang Plus

 

De Latasteschool in Horn, onderdeel van de Aloysius Stichting, biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar en is tevens een expertisecentrum met een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor kinderen in de regio Midden-Limburg. De Latasteschool wil op de eigen locatie naschoolse opvang bieden aan hun leerlingen, zodat deze na schooltijd niet meer met taxi’s vervoerd hoeven te worden om deel te kunnen nemen aan een naschools programma. Er komt dus reguliere kinderopvang (buitenschoolse opvang) maar met passende begeleiding: Kinderopvang Plus.

Om voor deze kinderopvang met extra begeleiding (gespecialiseerde jeugdhulp) in aanmerking te komen, is het nodig dat het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) toegang verleent. Met Hoera kindercentra is de samenwerking gezocht voor hun expertise op het gebied van kinderopvang. En voor het aanbieden van de gespecialiseerde begeleiding, wordt PSW Junior ingeschakeld; zij verzorgen de “Plus”.

 

Uitvoeringsagenda Jeugdhulp

Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven de kinderen van de Latasteschool dus niet meer vervoerd te worden naar specialistische jeugdhulp. Ze krijgen een naschools aanbod dat naadloos aansluit op het deel van de dag waarin onderwijs wordt gevolgd, bij BSO Lataste. De Latasteschool gelooft samen met de partners Hoera kindercentra en PSW Junior in de inhoudelijke meerwaarde hiervan. Ook de gemeente Leudal ondersteunt dit nieuwe initiatief; het organiseren van kinderopvang voor kinderen met een beperking, is met prioriteit in de Uitvoeringsagenda Jeugdhulp opgenomen. Met als doel het normaliseren van de situatie voor kinderen met een beperking en hun ouders, en het werken aan hun integratie en het verstevigen van hun netwerk.

 

Financiering

Kinderopvang Plus Ouders betalen de kosten van deze naschoolse opvang aan Hoera kindercentra. In 2018 betekent dit een bruto bijdrage van € 6,95 per kind per uur. Ouders kunnen van de Belastingdienst in veel gevallen Kinderopvangtoeslag ontvangen, waardoor de netto kosten aanzienlijk lager zijn. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van Kinderopvangtoeslag (met name de zogenoemde eenverdieners), is er een vangnetregeling, via de Subsidieregeling Kinderopvang Plus. De eigen bijdrage kan bij minimuminkomens vergoed worden via de bijzondere bijstand. Op deze manier is de Kinderopvang Plus toegankelijk voor alle kinderen met een doorverwijzing van het CJG-ML. De verwachting is ook dat de vervoerskosten en de kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp voor de gemeente Leudal lager zullen uitvallen. Maar de grootste “winst” voor de gemeente is dat het belang van het kind beter wordt gediend, aldus Mart Janssen, wethouder Sociaal Domein/ Welzijn gemeente Leudal.

 

Officiële opening

Na een periode van intensieve voorbereiding is de nieuwe BSO-locatie officieel geopend door Dhr. Mart Janssen, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Leudal.

 

opening BSO op Lataste Horn
opening BSO op Lataste Horn
opening BSO op Lataste Horn
opening BSO op Lataste Horn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Aloysius Stichting, PSW Junior en Hoera kindercentra

 

De Aloysius Stichting wil betekenisvol zijn in onderwijs en ondersteuning voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal) onderwijs en jeugdhulp. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.

 

PSW Junior richt zich op de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen; zij hebben meer ondersteuning nodig. PSW Junior biedt die ondersteuning in samenwerking met ouders, in de eigen omgeving. De ondersteuning is daarbij gericht op een optimale ontwikkeling van het kind en deelname in de samenleving in reguliere opvang, onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen.

 

Stichting Hoera kindercentra heeft 35 locaties in de gemeenten Peel en Maas, Leudal, Nederweert en Weert. Hoera biedt dagopvang, peuterprogramma’s, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hoera doet dit het liefst in integrale kindcentra waar kinderen samen spelen, ontdekken en opgroeien. Hoera wil alle kinderen de kans bieden in hun eigen omgeving op te groeien, ook als ze daarbij soms extra ondersteuning nodig hebben.