Ga naar de inhoud

PSW Junior werkt met Interactiewijzer gericht aan sociale vaardigheden

Sinds twee jaar maken ontwikkelingsgroepen van PSW Junior gebruik van de Interactiewijzer. Deze methodiek helpt begeleiders om ontwikkelingsdoelen in de sociaal emotionele ontwikkeling concreet te maken en kinderen ander, gewenst gedrag aan te leren. Gedragskundige Eline Wolters en persoonlijk begeleider Anne Mennen zijn lovend: “De Interactiewijzer is een mooie methode met goede resultaten. Het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.”

 

Interactie als sleutel

Eline: “De Interactiewijzer ziet gedragsproblemen niet als eigenschap van het kind, maar als interactieprobleem tussen begeleider en kind of tussen kinderen onderling. Een belangrijk deel van de oplossing, dus gewenst gedag dat je wilt zien, ligt daarom in diezelfde interactie. De begeleider past zijn gedrag aan of creëert een zodanige situatie dat het kind ander gedrag leert. De sleutel zit dus in de rol van de professional.”

Anne: “Met de Interactiewijzer kun je planmatig en doelgericht concrete stapjes in de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengen, ondersteunen en volgen. De methode is toepasbaar bij dagelijkse handelingen, je kunt dus veel oefenmomenten inrichten. Daarnaast speel je in op situaties die zich voordoen. We kunnen kinderen nu veel gerichter verder helpen in hun ontwikkeling.”

 

Stappen

Van alle kinderen in de ontwikkelingsgroep wordt een analyse gemaakt van de interactie tussen kind en begeleider en kinderen onderling. Wat laat het kind zien en hoe wordt daarop gereageerd? De gegevens worden vastgelegd in een inzichtelijk schema. Anne: “Zo kom je snel tot de kern van het huidige gedrag en welk gedrag je graag zou zien. Je stelt concrete doelen en oefensituaties op om stapsgewijs dat gewenste gedrag uit te lokken. Alle begeleiders denken en werken vanuit de dezelfde methodiek. Je bent daardoor voortdurend doelgericht bezig. We evalueren om de drie, vier maanden samen de vooruitgang.”

 

Ouders doen mee

Eline: “Ouders worden vanaf het begin meegenomen in deze werkwijze. De Interactiewijzer is een onderdeel van de beeldvorming. We leggen uit wat we doen en waarom. Alle afspraken liggen vast in het ondersteuningsplan. Ouders kunnen dus alles volgen en daarnaast ook ervaringen van thuis inbrengen. De Interactiewijzer is echt een aanvulling op de ondersteuning in de ontwikkelingsgroepen van PSW Junior.”

 

Uit de praktijk

Een kind neemt (te) graag de leiding in de groep (‘leiden’), maar is ook zorgzaam naar de andere kinderen (‘zorgen’). Hij vindt het moeilijk om mee te gaan in initiatieven van andere kinderen (‘volgen’). Als eerste stap om de vaardigheid ‘volgen’ meer te oefenen wordt gekozen voor het spelletje ‘schipper mag ik overvaren’. Het kind leert op een prettige manier dat initiatief overlaten aan anderen óók leuk kan zijn. En tegelijkertijd krijgen andere kinderen de ruimte om te oefenen met leiding nemen.

 

Eline en Anne zijn enthousiast over de Interactiewijzer