Ga naar de inhoud

HKZ Keurmerk

Uitkomst HKZ-audit-bezoek

Kort verslag na het bezoek in 2019:
Ook deze keer kreeg PSW weer complimenten van de auditoren van het Keurmerkinstituut. Zij gaven aan dat het heel bijzonder is dat De Taak al zoveel jaar het centrum is in het denken over cliënten.

De auditoren: “Het primaire proces is en blijft constant goed. Medewerkers kunnen de zaken altijd goed vertellen en laten zien. PSW volgt niet zomaar elke ontwikkeling en ‘waan’ in het land, maar is op een positieve manier behoudend. Dit maakt PSW sterk. Eigen regie gaat ver bij PSW. Er wordt intensief gezocht naar iets waar de cliënt gelukkig van wordt en alles begint vanuit de vraag van de cliënt. Iedereen die in contact komt met PSW krijgt kansen om te ontwikkelen.”

Enige opmerking van het Keurmerkinstituut is het structureel aandacht hebben voor belangrijke thema’s. Een voorbeeld hiervan is het herkennen van signalen van geweld in de zorgrelatie, huiselijk geweld en kindermishandeling. De uitdaging voor PSW is dit op een manier te doen die past bij de verantwoordelijkheid van teams.