Ga naar de inhoud

HKZ certificering

HKZ certificering/keurmerk                       

 

PSW werkt al jaren samen met het Keurmerkinstituut voor certificering in het kader van de HKZ. De samenwerking verloopt goed en medewerkers vinden het veelal leuk om over hun werk te praten en dingen te laten zien. Binnen PSW leeft al langer de vraag of dit nog steeds de vorm is om de blik van buiten naar binnen te organiseren. Omdat verschillende instanties bij aanbestedingen een keurmerk vragen kunnen we er niet ‘zo maar’ mee stoppen. We blijven evalueren en onderzoeken of er andere vormen zijn die (beter) passend zijn.

 

Uitkomst HKZ-audit-bezoek 2022

Drie auditoren van het Keurmerkinstituut hebben in november 2022 een bezoek gebracht aan PSW in het kader van de HKZ-certificering. De auditoren benoemden dat ze een leuke en mooie dag hadden met openhartige gesprekken over kwaliteit: ‘De mensen die we hebben ontmoet, hebben oog voor kwaliteit, voor wat beter kan en zij denken daarin mee. Er wordt gewerkt volgens een breed gedragen en heldere visie, De Taak geeft veel richting. We zien een organisatie met goed kwaliteitsmanagement.’

 

Punt van aandacht is dat het inschatten van risico’s meer vooraf zou kunnen, in plaats van er ‘gaandeweg op reageren’. Er zijn geen expliciete afspraken over het uitvoeren van een risicoanalyse bij (ingrijpende) veranderingen, vernieuwingen of projecten. In het managementteam van PSW is daarom afgesproken dat in elk projectplan een risicoanalyse wordt opgenomen en de opdrachtgever dit controleert.

 

Van de bevindingen die in november 2021 zijn geconstateerd, is gezien dat dat de plannen van aanpak zijn geïmplementeerd. De uitvoering ervan blijft uiteraard terugkomen in volgende bezoeken. De verbeteringen die de auditoren opmerkten zijn op detailniveau en vanuit de gedachte ‘dat het altijd beter kan’. Om met de woorden van de auditoren te spreken: ‘Je doet jezelf er een plezier mee als je ze aanscherpt.’