Doelrealisatie GAS

“Waar is dat grafiekje?“ Het team van PSW Thuis Venlo werkt sinds enige tijd met de systematiek van Goal Attainment Scaling (GAS). Goal Attainment Scaling brengt schematisch in beeld hoe een cliënt scoort op de doelen die zijn opgesteld. Daardoor is de voortgang inzichtelijk. Team Venlo is enthousiast: “Voor de cliënten en voor ons is

Kwaliteitssysteem van PSW

Wie kwaliteitssysteem zegt, denkt aan protocollen, standaarden, meetinstrumenten en beleidsplannen. Allemaal waar, maar het kwaliteitssysteem van PSW draait om zoveel meer. Ook reflectie, cliëntvertrouwenspersoon, eigenaarschap, de lerende organisatie horen erbij en nog veel meer. Al die verschillende onderdelen en elementen houden verband met elkaar. Samen vormen ze één geheel.   Het kwaliteitssysteem hebben we vastgelegd in een