Dialoogmapsessies

UITNODIGING DIALOOGMAPSESSIES     Beste cliënt, ouder/verwant, vertegenwoordiger of collega,   Jullie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan één van onze ‘dialoogmapsessies’. Deze sessies vinden plaats in het kader van het vernieuwen van onze strategie. Het doel van deze sessies is tweeledig: Het delen van de bevindingen die we hebben opgehaald met het

Risse Groep en PSW willen samenwerking intensiveren 

Risse Groep en PSW werken al langere tijd samen op het gebied van (aangepast) werk en dagbesteding voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel onderzoeken de organisaties de mogelijkheden om deze samenwerking te intensiveren. Hiervoor hebben de bestuurders op maandag 16 september een intentieverklaring ondertekend.    Drempelloos switchen  Er wordt onder andere bekeken of het PSW activiteitencentrum van de Edisonlaan in de

Doelrealisatie GAS

“Waar is dat grafiekje?“ Het team van PSW Thuis Venlo werkt sinds enige tijd met de systematiek van Goal Attainment Scaling (GAS). Goal Attainment Scaling brengt schematisch in beeld hoe een cliënt scoort op de doelen die zijn opgesteld. Daardoor is de voortgang inzichtelijk. Team Venlo is enthousiast: “Voor de cliënten en voor ons is

Kwaliteitssysteem van PSW

Wie kwaliteitssysteem zegt, denkt aan protocollen, standaarden, meetinstrumenten en beleidsplannen. Allemaal waar, maar het kwaliteitssysteem van PSW draait om zoveel meer. Ook reflectie, cliëntvertrouwenspersoon, eigenaarschap, de lerende organisatie horen erbij en nog veel meer. Al die verschillende onderdelen en elementen houden verband met elkaar. Samen vormen ze één geheel.   Het kwaliteitssysteem hebben we vastgelegd in een