Dialoogmapsessies

UITNODIGING DIALOOGMAPSESSIES

 

 

Beste cliënt, ouder/verwant, vertegenwoordiger of collega,

 

Jullie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan één van onze ‘dialoogmapsessies’. Deze sessies vinden plaats in het kader van het vernieuwen van onze strategie. Het doel van deze sessies is tweeledig:

  1. Het delen van de bevindingen die we hebben opgehaald met het strategieteam. Denk hierbij aan ontwikkelingen om ons heen, sterke punten van de organisatie, kansen die we zien en zaken die beter zouden kunnen.
  2. Het ophalen van ideeën, zorgen en inzichten vanuit de gehele organisatie omtrent de gedeelde bevindingen.

 

De opbrengsten uit deze sessies worden gebruikt om de strategie nader in te vullen en aan te scherpen. Dit heeft daarmee dus invloed op de richting die we als PSW met elkaar kiezen

 

Wat is een dialoogmapsessie?

De dialoogmap is een groot A0 papier met daarop een aantal prikkelende vragen en stellingen over bovengenoemde onderwerpen en PSW. Deze map vul je in met een groep van ongeveer 6-8 collega’s per tafel onder begeleiding van Rijnconsult. Per sessie zijn meerdere tafels tegelijkertijd aan de slag. Deze methode helpt om met een grote en diverse groep collega’s dezelfde dialoog te voeren en geeft belangrijke informatie over wat leeft in de organisatie. Herken je wat er geconstateerd wordt? Hoe kan dit beter in de dagelijkse praktijk? Waar zie je kansen? Wat zijn onze knelpunten? Wat is nodig om succesvol te worden, etc.

 

Heb je vragen of opmerkingen neem gerust contact op met het bestuurssecretariaat.

 

Wij ontmoeten je graag bij een van de dialoogmapsessies.