Jaarplan OR

Met als speerpunt……medezeggenschap is van iedereen!  

Eigenaarschap belangrijk onderdeel Jaarplan

Eigenaarschap is een belangrijk thema in het Jaarplan van PSW. Om dit goed te kunnen monitoren hebben we in het voorjaar van 2019 een intern onderzoek gedaan naar de mening en ervaringen van medewerkers rondom eigenaarschap. De belangrijkste resultaten hiervan hebben we verwerkt in een overzichtelijke infographic. Een handig middel om binnen het team het

Privacybeleid

PSW heeft in 2019 het nieuwe privacybeleid geïntroduceerd. Als medewerkers vragen hebben of een beveiligingsincident of datalek willen melden, dan kan via privacy@psw.nl   Vuistregels privacy / gegevensbescherming    Iedere medewerker van PSW voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van de cliënten!   bewerk alleen persoonsgegevens als dat nodig is voor een bepaald doel (bijvoorbeeld om goede zorg

Leren door eigen regie

Om ervoor te zorgen dat de visie door alle PSW-ers wordt uitgedragen, besteden we structurele aandacht aan iedere individuele medewerker. Zij zijn degene die onze beloftes kunnen en moeten waarmaken. We investeren daarom in opleidingen, individuele coaching en teamactiviteiten, waarbij steeds meer van medewerkers verwacht wordt dat ze hierin zelf de regie nemen. PSW wil

Scholing Methode Familiezorg

Werken in de driehoek is al jaren een van de uitgangspunten in de visie van PSW. Maar het blijft belangrijk om medewerkers hierin te ondersteunen. Daarom heeft PSW in 2019 een nieuwe interne scholing geïntroduceerd: “Methode Familiezorg”.   Lieke Hendriks, persoonlijk begeleider Wonen, is een van de medewerkers die de interne scholing heeft gevolgd en

Veranderingen medezeggenschap

Vanaf 1 januari verandert PSW de medezeggenschapsstructuur bij wonen en dagbesteding. Voor PSW Thuis, Werk en Junior nemen we hiervoor iets meer tijd. Elke teamleider krijgt ‘zijn/haar eigen’ klankbordgroep van de locatie(s) waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. De klankbordgroepen gaan dus meer lokaal, gericht op de eigen locatie werken. We hopen dat hierdoor meer ouders/verwanten interesse

Een dag op het woonbegeleidingscentrum

Je werkt in wisselende diensten bestaande uit een vroege dienst of een avonddienst of een slaapdienst.   Om 07.00 uur start je werkdag op jouw woongroep. Je dienst duurt tot 10.00 uur. De cliënten worden wakker waarna ze zelfstandig opstaan en zich klaarmaken voor de dag. Ze gaan zich verzorgen en/of aankleden om daarna te