Cliëntervaringsonderzoek

    In de maanden oktober en november 2019 heeft een cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden volgens de Quality Qube methodiek van onafhankelijk onderzoeksbureau Buntinx Training & Consultancy. Onderstaande vragenlijst is ingevuld.   Hoe tevreden ben je in het algemeen over de woonbegeleiding die je bij PSW ontvangt?   Wat doet de begeleiding van het wonen goed? Welke

Meer vrijheid en eigen regie dankzij vastgoed

Kwaliteit van zorg zit in grote en kleine dingen. In beleid, in methodieken en protocollen, zeker in mensen, maar ook in ondersteunende diensten, zoals Vastgoed. Je staat er niet dagelijks bij stil, maar vastgoed kan een behoorlijke impact hebben op de zorg. Het is niet alleen een visitekaartje voor een zorginstelling, maar het heeft ook

Training ‘samenwerken Roermond’

PSW heeft vanuit visie afgesproken dat er één Ondersteuningsplan komt per cliënt waarin de diverse zorgvormen met elkaar zullen moeten samenwerken. Het belang van de cliënt moet hierin centraal staan. In het werken met de ondersteuningsplan-systematiek lopen medewerkers er nu soms tegenaan dat men niet tot voldoende goede samenwerking komt. Wij denken dat hier nog

Teambijeenkomsten over eigenaarschap

Deze foto is ontstaan vanuit teambijeenkomsten rondom eigenaarschap. Hiervan zijn kaartjes gedrukt om als reminder te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Hoe ondersteun je cliënten? Kijk met open blik Heb een luisterend oor Sla je armen over elkaar om te zien wat iemand zelf kan Spreek niet wanneer niet nodig Doe een stapje terug Zit

Teamreflecties

WBC Melick: streep onder verleden Door de vele teamwisselingen werd er in deze locatie negatief gepraat over het verleden. Tijdens de eerste intervisie-bijeenkomst hebben we naar deze situatie gekeken vanuit verschillende perspectieven (BONO methode) Door dit te doen realiseerden medewerkers dat ieder het verleden dus anders kan ervaren. Vervolgens hebben we middels een gesprek op

Melden van incidenten in MoreCare4

  Incidenten waar cliënten bij betrokken zijn, kunnen sinds november 2019 worden gemeld in het elektronisch Cliënten Dossier van MoreCare4. We verwachten dat deze nieuwe werkwijze ervoor zorgt dat incidenten, voorheen FOBO’s genoemd, sneller en eenvoudiger gemeld kunnen worden.        

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

Overzicht resultaat medewerkers tevredenheidsonderzoek 2019 (Effectory)     Voor medewerkers is zelf invloed uitoefenen op de werkuren een belangrijk thema. Daarom heeft PSW “Samen aan Tafel” ontwikkeld. Hiermee kunnen we op een eenvoudige manier de roosterplanning maken, cyclisch roosteren op zorgvraag en een ideaal rooster maken voor zowel cliënt, als medewerkers als het team. Deze manier

Aantoonbaar evalueren

De werkwijze rondom het aantoonbaar evalueren van het ondersteuningsplan hebben we vereenvoudigd. Doel is minder administratieve handelingen en daadwerkelijk meer aan het werk zijn met en voor de cliënt. Belangrijk om te weten is dat we nog één keer per jaar een evaluatieformulier invullen en tussentijds ezijn medewerkers nadrukkelijker bezig met het proces door te

DOEN Noord- en Midden-Limburg

PSW participeert in DOEN. Een mooi initiatief in Noord- en Midden-Limburg waarin verschillende organisaties hun krachten bundelen om de ondersteuning van cliënten voorop te kunnen zetten.  

Betrokkenheid ouders OZC

De oprichting van het OnderwijsZorgCentrum brengt met name voor kinderen en ouders van KDC De Heisterkes en de Maaskei veranderingen met zich mee. De samenwerkende organisaties -PSW, Onderwijsgroep Buitengewoon en Adelante- doen er dan ook alles aan om het proces zo zorgvuldig mogelijk in goede banen te leiden; altijd in samenwerking met ouders. Bekijk de filmpjes