Ga naar de inhoud

Aantoonbaar evalueren

De werkwijze rondom het aantoonbaar evalueren van het ondersteuningsplan hebben we vereenvoudigd. Doel is minder administratieve handelingen en daadwerkelijk meer aan het werk zijn met en voor de cliënt. Belangrijk om te weten is dat we nog één keer per jaar een evaluatieformulier invullen en tussentijds ezijn medewerkers nadrukkelijker bezig met het proces door te rapporteren en te evalueren. De uitleg van de visie hierachter, zie je in dit filmpje: 

 

 

Door het werken met de Ondersteuningsplansystematiek is er nadrukkelijk aandacht voor de wensen en dromen van een cliënt. Robert vertelt wat hij ervan vindt: