Samenwerking Humankind en PSW van start 

BSO De Hippe Heide in Tegelen opent deuren voor kinderen met zorgvraag 

 

Ieder kind verdient het om in een reguliere buitenschoolse opvang (BSO) de juiste opvang en begeleiding te krijgen, ook een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft.
Daarom slaan Humankind en PSW de handen ineen en hebben zij een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Met dit nieuwe BSO+ initiatief op BSO De Hippe Heide werken zij samen aan optimale ontwikkeling voor ieder kind.  

 

Dagelijks bezoeken zo’n 2400 kinderen in Venlo en omstreken de buitenschoolse opvang. Voor kinderen met een beperking in ontwikkeling en/of gedrag is het vinden van passende buitenschoolse opvang niet vanzelfsprekend. De keuze beperkt zich vaak tot een reguliere opvang, waar het aan kennis en specialistische zorgmogelijkheden ontbreekt, of specialistische jeugdzorg. Humankind en PSW zijn van mening dat dit anders en beter kan. Sander Pommé, regiodirecteur bij Humankind: “Ieder kind verdient een volwaardige plaats in onze samenleving en dus ook zo normaal mogelijke opvang”. 

 

Kwaliteit voor ieder kind 

De samenwerking tussen Humankind en PSW zorgt dat op BSO De Hippe Heide in Tegelen opvang met toegevoegde specialistische begeleiding geboden kan worden. Stephan Bodde, bestuurder van PSW: “Vandaar de plus: door het BSO+ initiatief kunnen ook ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dicht bij huis op passende buitenschoolse opvang rekenen. Medewerkers van Humankind en PSW werken samen op de groep en kunnen gebruik maken van elkaars expertise. Dat komt het kind ten goede.” 

 

Eerste gemengde groep snel van start 

Op 23 januari is de samenwerking officieel ondertekend door beide bestuurders. BSO De Hippe Heide hoopt zo snel mogelijk met een nieuwe groep te starten. 

 

Sander Pommé, regiodirecteur Humankind (L) en Stephan Bodde, bestuurder van PSW (R) schudden elkaar de hand na het tekenen van de overeenkomst.