FAQ (Veelgestelde vragen)

Algemene vragen

Hoe anticipeert PSW op de ontwikkelingen van het Coronavirus?

Om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de gevolgen van het Coronavirus, heeft PSW een crisisteam samengesteld. Dit team komt iedere twee weken samen om de laatste ontwikkelingen door te nemen en hierop te anticiperen. Het advies van de RIVM en de brancheorganisatie volgen we hierbij op de voet. Het crisisteam bestaat uit de bestuurder, het managementteam en enkele medewerkers van verschillende ondersteunende afdelingen. Naast het crisisteam is er ook een Corona werkgroep samengesteld. Deze groep (bestaande uit enkele afgevaardigden van het crisisteam) zit iedere maandag en donderdag bij elkaar om de operationele zaken rondom het Coronavirus in goede banen te leiden.


Waar kan ik PSW specifieke informatie vinden over de ontwikkelingen van het Coronavirus?

Op onze website is een aparte Corona pagina aangemaakt waar je de meest actuele informatie terug kunt vinden. Hier vind je ook enkele hulpmiddelen voor de communicatie richting cliënten. Heb je meer nodig? Neem dan ook een kijkje op het PSW portaal (tegel: kennis > wat te doen bij > Corona 2020). Daarnaast wordt er vanuit PSW een speciale Corona nieuwsbrief naar alle medewerkers gestuurd om jullie continu van de meest actuele en relevante informatie te voorzien. Voor specifieke informatie die alleen voor jouw afdeling, groep etc. geldt, word je persoonlijk op de hoogte gesteld door je teamleider.

 

Waar kan ik terecht voor vragen rondom het Coronavirus?
Mocht je ondanks alle communicatie rondom het Coronavirus nog steeds geen antwoord op je vraag hebben, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met je teamleider. Buiten onze eigen communicatiekanalen, raden wij je ook aan om de website van het RIVM en VGN in de gaten te houden.

 

Hoe komt PSW aan beschermingsmiddelen?

Wij ontvangen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vanuit de GHOR/GGD. In Landgraaf hebben zij een depot ingericht vanuit waar zij de distributie regelen. Jet Vinken is vanuit PSW de enige die bij de GHOR/GGD beschermingsmiddelen kan bestellen. Bij afwezigheid van Jet is Maureen Schonewille haar vervanger. Alle middelen worden geleverd in Echt. Daar haalt Marc Janssen, op doordeweekse dagen, de middelen op en vervoert die naar de PSW locaties waar de middelen nodig zijn. Maurice Gorissen is zijn back-up. In de weekenden wordt er een taxi ingezet om de middelen vanuit Echt naar de PSW locaties te vervoeren.

 

 

P&O vragen

Hoe gaat PSW om met vakanties in het buitenland en wat zijn mijn rechten en plichten?

PSW volgt hierin de landelijke richtlijnen. Wij raden je aan om voor specifieke vakantie vragen de veelgestelde vragenlijst van de VGN te raadplegen. Deze vind je hier. Als werkgever kunnen wij niemand verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Wel doen we een beroep op ieders gezond verstand en willen we je vragen om goed na te denken over de consequenties alvorens te kiezen voor je vakantiebestemming.

 

Ik kan mijn contracturen momenteel niet werken bij mijn eigen team en/of cliënten. Wat moet ik doen?

Neem contact op met je leidinggevende. Samen gaan jullie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen PSW.

 

Ik ben bereid om extra uren te werken. Wat nu?

Geef dit aan bij je leidinggevende (voor zover dit nog niet is gedaan). Wanneer je binnen je eigen team kan worden ingezet, is dat natuurlijk heel fijn. Op basis van vraag en aanbod wordt onderzocht of je aanvullend (ook) elders binnen PSW kunt worden ingezet. Daar waar dit mogelijk is, zal dit gebeuren.

 

Mag PSW mij te werk stellen op een andere afdeling/werkplaats? 
Ja dat mag. 
 
Mag PSW mij inzetten bij derden? 
Zolang PSW zelf niet alle medewerkers kan inzetten, kan PSW jou vrijwillig inzetten om bij derden te ondersteunen. Hierbij geldt wel een terugkomplicht: zodra we jou bij PSW nodig hebben, moeten jouw werkzaamheden bij derden per direct stopgezet kunnen worden. Daarnaast hebben wij besloten dat PSW medewerkers niet uitgeleend worden aan derden om ingezet te worden op Corona besmette afdelingen. Dit i.v.m. het risico op besmetting van medewerkers en cliënten na terugkeer bij PSW (cross contaminatie). 

 

Hoe zit het met min-uren en werken op andere afdelingen of binnen ander sectoren?

Tot op heden was het beleid dat je geen min-uren opbouwt als er tijdelijk geen werk voorhanden is. Dit geldt nog steeds, maar het beleid is per 6 april wel aangescherpt. We zijn namelijk van mening dat er genoeg werk is en niemand bij PSW “thuis op de bank” hoeft te zitten. Vanaf heden geldt daarom het volgende:

 

Medewerkers die momenteel thuis zitten omdat zij hun dagelijkse werk niet meer, of in mindere mate kunnen uitvoeren, worden actief ingezet bij de verschillende locaties van Wonen. Dat kan zijn als extra kracht, om jezelf alvast in te werken voor het moment dat er wellicht te kort is aan personeel óf om een collega de mogelijkheid te geven om een paar dagen vrij te nemen en rust te krijgen. Het is dus van essentieel belang dat iedereen die uren overhoudt aan het einde van de week, zich inschrijft voor de PSW marktplaats. Alleen zo kunnen we het werk eerlijk verdelen.

We krijgen veel vragen om hulp van collega instellingen vanuit de sector verstandelijk beperkten en verpleeghuiszorg. Ook hiervoor kunnen medewerkers benaderd worden.

 

Wanneer je gevraagd wordt om elders ingezet te worden, en je daar onverhoopt toch moeite mee hebt, dan kun je extra gewerkte uren compenseren, vakantieverlof opnemen of PBL uren inzetten om de realisatie van min-uren te voorkomen.

 

Ik ken iemand in mijn privé omgeving die bereid is om zijn of haar hulp aan te bieden in onze zorg voor onze cliënten. Waar kan hij/zij dit kenbaar maken?

Dit mag hij/zij kenbaar maken via telefoonnummer 06 – 82 98 99 04.

 

Ik werk bij PSW en woon in België of Duitsland. Kan ik een verklaring krijgen zodat ik kan aantonen dat ik de grens moet passeren voor werk?

Ja dat kan. Meld je hiervoor bij de afdeling P&O

 

Ik heb verlof gepland maar mijn vakantie kan door het Coronavirus niet doorgaan. Kan ik mijn verlof intrekken?

Gezien de huidige crisissituatie is er besloten dat het verlof blijft staan zolang je niet direct inzetbaar bent in de directe zorg.

 

Worden mijn reiskosten voor woon-werkverkeer doorbetaald?

In een eerder advies vanuit de belastingdienst werd voorgeschreven dat reiskosten voor woon-werkverkeer alleen vergoed mogen worden als er daadwerkelijk naar en van het werk wordt gereisd. Hier hebben wij als PSW zijnde naar gehandeld. Dit betekent dat vanaf maandag 6 april de reiskosten woon-werkverkeer niet meer vergoed worden op dagen dat er thuis gewerkt wordt. Werk jij vanaf maandag 6 april (gedeeltelijk) thuis, geef dit dan door aan jouw roosteraar.
De belastingdienst is later teruggekomen op bovenstaand advies. Echter blijven wij ons momenteel houden aan bovenstaande richtlijn.

 

Ik heb een kwetsbare gezondheid (zoals diabetes, COPD, zwanger etc.). Kan ik blijven werken?

Formeel ben je niet ‘ziek’ en kan je dus blijven werken. Echter, gezien de gezondheidsrisico’s die je loopt, is het advies om met je teamleider in gesprek te gaan en samen te kijken wat mogelijk is. Jouw teamleider kan eventueel de bedrijfsarts benaderen voor advies. Voor meer informatie verzoeken wij je om een kijkje te nemen op de site van het RIVM.

 

Ik voel me niet zo lekker. Is het verantwoord om te komen werken?

Raadpleeg hiervoor ons stroomschema ‘thuisblijven of werken’ en neem contact op met je teamleider.

 

Ik maak momenteel extra kosten omdat ik mijn privételefoon zakelijke gebruik. Kan ik deze kosten declareren?
Medewerkers die van mening zijn dat ze extra kosten maken door het gebruik van hun privételefoon, mogen de extra kosten declareren. Zij moeten wel kunnen aantonen dat ze extra kosten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als de standaard belbundel is verbruikt en nu een hoger tarief van toepassing is. Deze extra kosten worden vergoed en kan men op de gebruikelijke manier, met goedkeuring van de teamleider, indienen.

 

 

 

Vragen m.b.t. cliënten

Mogen cliënten van onze WBC’s nog bezoek ontvangen?

Inmiddels mogen cliënten van onze WBC’s weer mondjesmaat bezoek ontvangen. Kijk voor de actuele informatie op onze Corona website.

Onderstaand een overzicht van de versoepelingen binnen onze WBC’s voor de komende tijd.

 

Wat moet ik doen bij een verdenking van het Coronavirus?
Neem contact op met de huisarts en bespreek de verschijnselen. Meld het ook direct bij je teamleider. Hij/zij kent de vervolgstappen die genomen moeten worden.

 

Mogen airco’s en ventilatoren gebruikt worden?

Airco’s kunnen gewoon gebruikt worden mits goed onderhouden. Hetzelfde geldt voor ventilatoren in de huiselijke sfeer. Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting. Het advies is dan ook om ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes, zoals activiteitencentra en ontwikkelingsgroepen, uit voorzorg alleen te gebruiken als er geen andere verkoeling mogelijk is. Let daarbij wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene naar de andere persoon gaat.

 

Daarnaast geldt bij zowel airco’s als ventilatoren dat er goed geventileerd moet worden. Daar waar een automatische ventilatie is, zou vanzelf voldoende geventileerd moeten worden. Bij gesloten ruimtes dienen jullie zelf goed te ventileren.

 

 

Vragen studenten/stagiaires

Ik ben BOL of BBL leerling. Moet ik komen werken?

    • De eerstejaars stage van de bol-studenten is tot en met 24 april 2020 stopgezet. De eerstejaars BOL studenten zullen daardoor tot en met 24 april 2020 de meivakantie slechts op school hun opleiding volgen.
    • Voor 2de, 3de en 4de jaars bol-studenten heeft Gilde opleidingen besloten dat zij hun opleiding t/m 24 april 2020 volledig in de praktijk vervolgen, en dus binnen PSW worden ingezet. Deze studenten komen dus niet naar school. Vanuit het oogpunt van opleiden, is het wenselijk dat de praktijkdagen waar mogelijk uitgebreid worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat de student meer stage loopt dan gepland, dan zal de student de overige dagen thuis werken aan opdrachten vanuit school. Reguliere contactmomenten met stagiaires, werkbegeleiders en zorg-/welzijnsinstellingen worden door stagedocenten digitaal vormgegeven
    • Voor onze BBL-studenten geldt dat de lesdagen op school zijn opgeschort tot juni 2020. Alle BBL studenten zijn dus voor de volle omvang van hun contracturen werkzaam binnen PSW. Reguliere contactmomenten met stagiaires, werkbegeleiders en zorg-/welzijnsinstellingen worden door stagedocenten voorlopig digitaal vormgegeven.