FAQ (Veelgestelde vragen)

Algemene vragen

Hoe anticipeert PSW op de ontwikkelingen van het Coronavirus?

Om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de gevolgen van het Coronavirus, heeft PSW een crisisteam samengesteld. Het advies van de RIVM en de brancheorganisatie volgen we hierbij op de voet. Het crisisteam bestaat uit de bestuurder, het managementteam en enkele medewerkers van verschillende ondersteunende afdelingen. Naast het crisisteam is er ook een Corona werkgroep samengesteld. Deze groep (bestaande uit enkele afgevaardigden van het crisisteam) zit iedere maandag bij elkaar om de operationele zaken rondom het Coronavirus in goede banen te leiden. 


Waar kan ik PSW specifieke informatie vinden over de ontwikkelingen van het Coronavirus?

Op onze website is een aparte Corona pagina aangemaakt waar je de meest actuele informatie terug kunt vinden. Hier vind je ook enkele hulpmiddelen voor de communicatie richting cliënten. Heb je meer nodig? Neem dan ook een kijkje op het PSW portaal (tegel: kennis > wat te doen bij > Corona 2020). Daarnaast wordt belangrijk Corona nieuws via de interne nieuwsbrief en via mededelingen op het portaal met jullie gedeeld. Voor specifieke informatie die alleen voor jouw afdeling, groep etc. geldt, word je persoonlijk op de hoogte gesteld door je teamleider. 

 

Waar kan ik terecht voor vragen rondom het Coronavirus?
Mocht je ondanks alle communicatie rondom het Coronavirus nog steeds geen antwoord op je vraag hebben, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met je teamleider. Buiten onze eigen communicatiekanalen, raden wij je ook aan om de website van het RIVM en VGN in de gaten te houden.

 

Hoe komt PSW aan beschermingsmiddelen?

Wij ontvangen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vanuit de GHOR/GGD. In Landgraaf hebben zij een depot ingericht vanuit waar zij de distributie regelen. Jet Vinken is vanuit PSW de enige die bij de GHOR/GGD beschermingsmiddelen kan bestellen. Bij afwezigheid van Jet is Maureen Schonewille haar vervanger. Alle middelen worden geleverd in Echt. Daar haalt Marc Janssen, op doordeweekse dagen, de middelen op en vervoert die naar de PSW locaties waar de middelen nodig zijn. Maurice Gorissen is zijn back-up. In de weekenden wordt er een taxi ingezet om de middelen vanuit Echt naar de PSW locaties te vervoeren.

 

 

P&O vragen

Kan ik me als zorgmedewerker sneller laten testen?

Ja dat kan. Lees hier hoe het moet.

 

Ik woon in België, waar momenteel een negatief reisadvies geldt voor Nederland (Limburg). Kan ik nog komen werken?

Ja dat kan. P&O kan een reisverklaring voor jou opstellen die je bij de grensovergang kunt laten zien. Dit is dezelfde verklaring die in maart/april is verspreid richting medewerkers die in België wonen. Mocht je deze verklaring nog hebben, dan kan je deze hergebruiken (en hoef je dus geen nieuwe verklaring op te vragen bij P&O).

 

Heb ik recht op de bonus van €1.000 voor zorgmedewerkers?

Zoals eind juni werd bericht, willen de Tweede Kamer en het Kabinet met een eenmalig bonus van €1.000 (netto) hun waardering en dankbaarheid tonen aan de zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus hebben ondervonden. Dit voor al het harde werk dat door hen is verricht. Rond de uitvoering van het toekennen en uitkeren van de bonus, zijn de afgelopen weken de nodige praktische vragen gesteld. In de week van 27 juli heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de contouren bekend gemaakt voor de bonusregeling. Hierin wordt een eerste indruk gegeven over welke medewerkers in de zorg in aanmerking komen voor de bonus. De zomerperiode gebruikt het ministerie van VWS om de bonusregeling verder uit te werken. De werkgeversorganisaties in de zorg, waaronder onze Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), zijn gevraagd om als klankbord te fungeren bij de totstandkoming van de definitieve bonusregeling. Zodra er meer bekend is, zullen wij jou hierover informeren.

 

Hoe gaat PSW om met (terugkeer van) vakanties in het buitenland en wat zijn mijn rechten en plichten?

Waar je als medewerker op vakantie gaat, behoort tot de privésfeer. PSW kan en wil jou niet verbieden om naar bepaalde vakantieregio’s af te reizen. Wel mogen we je vragen naar welk land je op vakantie bent geweest.

 

Als je nog op vakantie gaat, doen we een dringend beroep op je gezonde verstand en je verantwoordelijkheid in de keuze voor een vakantieland. Het lijkt ons logisch dat je niet op vakantie gaat naar gebieden die door de Nederlandse overheid als risicogebied worden aangemerkt (de landen met code oranje en rood). Je brengt hiermee naast jezelf ook anderen, waaronder collega’s en je cliënten, in gevaar. Ga je wel naar een dergelijk land toe, dan schrijft de overheid voor dat je na thuiskomt 10 dagen in thuisquarantaine moet blijven. Ook als je geen klachten hebt en zelfs als je negatief getest wordt (dat klinkt raar, maar heeft met de incubatietijd van het Coronavirus te maken). Voor deze thuisquarantaine moet je verlof opnemen. Dit komt voor je eigen risico. Als de zorg het verlangt, kun je overigens wel (ook als je eigenlijk in quarantaine moet blijven) gevraagd worden om te komen werken. Je bent dan verplicht om met een mondkapje en handschoenen te werken. Uiteraard hoef je dan geen verlof op te nemen.

Via deze link kun je zien of je terugkeert uit een land waarvoor een thuisquarantaine advies geldt.

 

Mocht je “vast komen te zitten” in een onveilig land, waarvan je ook voor vertrek al wist dat deze onveilig was, dan zul je gedurende de periode dat je niet terug kunt keren (onbetaald) verlof op moeten nemen. Wanneer je naar een vakantieland afreist dat nu als veilig (code geel) gezien wordt en de code wijzigt tijdens je vakantie in oranje of rood, dan kun je daar zelf natuurlijk niet veel aan doen (anders dan zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeren). Bij thuiskomst moet je helaas ook in deze situatie 10 dagen in thuisquarantaine blijven. En ook hier geldt: ook als je geen klachten hebt en zelfs als je negatief getest wordt (dat klinkt raar, maar heeft met de incubatietijd van het Coronavirus te maken). Hier hoef je echter geen verlof voor op te nemen. Ook hier geldt dat je wel gevraagd kunt worden, als de zorg dat verlangt, om te komen werken. Je bent dan verplicht om met een mondkapje en handschoenen te komen werken.

 

Ben je in Nederland op vakantie geweest? 

Ook bepaalde gebieden in Nederland worden op dit moment gezien als`besmettingshaard’. Deze gebieden zijn op dit kaartje aangegeven in rood en donker oranje.  

Als je terugkomt uit een gebied in Nederland dat wordt aangemerkt als (donker)oranje of rood, geldt ook een quarantaineadvies. Dan gelden dezelfde uitgangspunten als hierboven beschreven. 

 

Fijne vakantie als je die nog in het verschiet hebt!

Laat bovenstaande je niet belemmeren om van je vakantie te genieten, maar pas goed op jezelf en daarmee op anderen. Als je al terug bent van vakantie hopen we dat alles goed gegaan is en je van je vakantie genoten hebt.

 

Ik kan mijn contracturen momenteel niet werken bij mijn eigen team en/of cliënten. Wat moet ik doen?

Op dit moment kunnen alle medewerkers in principe hun eigen uren omvang werken binnen PSW. In de situatie waar dit mogelijk niet meer geldt, hanteren we de volgende richtlijn: 

Neem contact op met je leidinggevende. Samen gaan jullie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen PSW. 

 

Ik ben bereid om extra uren te werken. Wat nu?

Geef dit aan bij je leidinggevende (voor zover dit nog niet is gedaan). Wanneer je binnen je eigen team kan worden ingezet, is dat natuurlijk heel fijn. Op basis van vraag en aanbod wordt onderzocht of je aanvullend (ook) elders binnen PSW kunt worden ingezet. Daar waar dit nodig is, zal dit gebeuren. 

 

Mag PSW mij te werk stellen op een andere afdeling/werkplaats? 
Ja, dat mag. 
 
Mag PSW mij inzetten bij derden? 

Op dit moment kunnen alle medewerkers in principe hun eigen uren omvang werken binnen PSW. In de situatie waar dit mogelijk niet meer geldt, hanteren we de volgende richtlijn: 

Wanneer PSW zelf niet alle medewerkers kan inzetten, kan PSW jou vrijwillig inzetten om bij derden te ondersteunen. Hierbij geldt wel een terugkomplicht: zodra we jou bij PSW nodig hebben, moeten jouw werkzaamheden bij derden per direct stopgezet kunnen worden. Daarnaast hebben wij besloten dat PSW medewerkers niet uitgeleend worden aan derden om ingezet te worden op Corona besmette afdelingen. Dit i.v.m. het risico op besmetting van medewerkers en cliënten na terugkeer bij PSW (cross contaminatie).  

 

Hoe zit het met min-uren en werken op andere afdelingen of binnen ander sectoren?

Tot op heden was het beleid dat je geen min-uren opbouwt als er tijdelijk geen werk voorhanden is. Dit geldt nog steeds, maar het beleid is sinds  6 april wel aangescherpt. We zijn namelijk van mening dat er genoeg werk is en niemand bij PSW “thuis op de bank” hoeft te zitten. Vanaf heden geldt daarom het volgende:

Medewerkers die thuis zitten omdat zij hun dagelijkse werk niet meer, of in mindere mate kunnen uitvoeren, worden actief ingezet bij de verschillende locaties van Wonen of op andere afdelingen. Dat kan zijn als extra kracht, om jezelf alvast in te werken voor het moment dat er wellicht te kort is aan personeel óf om een collega de mogelijkheid te geven om een paar dagen vrij te nemen en rust te krijgen. Het is dus van essentieel belang dat iedereen die uren overhoudt aan het einde van de week, zich inschrijft voor de PSW marktplaats. Alleen zo kunnen we het werk eerlijk verdelen.

Wanneer je gevraagd wordt om elders ingezet te worden, en je daar onverhoopt toch moeite mee hebt, dan moet je extra gewerkte uren compenseren, vakantieverlof opnemen of PBL uren inzetten om de realisatie van min-uren te voorkomen.

 

Hoe zit het met het werken van meeruren om andere afdelingen uit te helpen? 

Afspraak is dat er in principe geen meeruren worden gemaakt, zolang er medewerkers beschikbaar zijn via de marktplaats. Daar waar het een noodsituatie betreft, kan er in afstemming met je leidinggevende, meer uren gewerkt worden. Streven hierbij is dat deze uren wordt geregistreerd als plus – en min uren op de manier waarop dit ook gebeurde voordat er sprake was van Corona. 

 

Ik ken iemand in mijn privé omgeving die bereid is om zijn of haar hulp aan te bieden in onze zorg voor onze cliënten. Waar kan hij/zij dit kenbaar maken?

Dit mag hij/zij kenbaar maken via telefoonnummer 06 – 82 98 99 04.

 

Ik heb verlof gepland maar mijn vakantie kan door het Coronavirus niet doorgaan. Kan ik mijn verlof intrekken?

Gezien de huidige crisissituatie is er besloten dat het verlof blijft staan zolang je niet direct inzetbaar bent in de directe zorg.

 

Worden mijn reiskosten voor woon-werkverkeer doorbetaald?

In een eerder advies vanuit de belastingdienst werd voorgeschreven dat reiskosten voor woon-werkverkeer alleen vergoed mogen worden als er daadwerkelijk naar en van het werk wordt gereisd. Hier hebben wij als PSW naar gehandeld. Dit betekent dat sinds maandag 6 april de reiskosten woon-werkverkeer niet meer vergoed worden op dagen dat er thuis gewerkt wordt. Werk jij sinds maandag 6 april (gedeeltelijk) thuis, dan ben je verplicht om dit door te geven aan jouw roosteraar.

De belastingdienst is later teruggekomen op bovenstaand advies. Echter blijven wij ons momenteel houden aan bovenstaande richtlijn.

 

Ik heb een kwetsbare gezondheid (zoals diabetes, COPD, zwanger etc.). Kan ik blijven werken?

Formeel ben je niet ‘ziek’ en kan je dus blijven werken. Echter, gezien de gezondheidsrisico’s die je loopt, is het advies om met je teamleider in gesprek te gaan en samen te kijken wat mogelijk is. Jouw teamleider kan eventueel de bedrijfsarts benaderen voor advies. Voor meer informatie verzoeken wij je om een kijkje te nemen op de site van het RIVM.

 

Ik voel me niet zo lekker. Is het verantwoord om te komen werken?

Raadpleeg hiervoor ons stroomschema ‘thuisblijven of werken’ en neem contact op met je teamleider.

 

Ik maak momenteel extra kosten omdat ik mijn privételefoon zakelijke gebruik. Kan ik deze kosten declareren?
Medewerkers die van mening zijn dat ze extra kosten maken door het gebruik van hun privételefoon, mogen de extra kosten declareren. Zij moeten wel kunnen aantonen dat ze extra kosten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als de standaard belbundel is verbruikt en nu een hoger tarief van toepassing is. Deze extra kosten worden vergoed en kan men op de gebruikelijke manier, met goedkeuring van de teamleider, indienen.

 

 

 

Vragen m.b.t. cliënten

Mogen cliënten van onze WBC’s nog bezoek ontvangen?

Inmiddels mogen cliënten van onze WBC’s weer mondjesmaat bezoek ontvangen. Kijk voor de actuele informatie op onze Corona website.

 

Wat moet ik doen bij een verdenking van het Coronavirus?
Neem contact op met de huisarts en bespreek de verschijnselen. Meld het ook direct bij je teamleider. Hij/zij kent de vervolgstappen die genomen moeten worden.

 

Mogen airco’s en ventilatoren gebruikt worden?

Ja, airco’s en ventilatoren mogen gebruikt worden MITS er goed geventileerd wordt. Daar waar een automatische ventilatie is, zou vanzelf voldoende geventileerd moeten worden. Bij gesloten ruimtes dienen jullie zelf goed te ventileren. 

 

 

 

Vragen studenten/stagiaires

Ik ben BOL of BBL leerling. Moet ik komen werken?

    • De eerstejaars stage van de bol-studenten is tot en met 24 april 2020 stopgezet. De eerstejaars BOL studenten zullen daardoor tot en met 24 april 2020 de meivakantie slechts op school hun opleiding volgen.
    • Voor 2de, 3de en 4de jaars bol-studenten heeft Gilde opleidingen besloten dat zij hun opleiding t/m 24 april 2020 volledig in de praktijk vervolgen, en dus binnen PSW worden ingezet. Deze studenten komen dus niet naar school. Vanuit het oogpunt van opleiden, is het wenselijk dat de praktijkdagen waar mogelijk uitgebreid worden. Mocht het niet mogelijk zijn dat de student meer stage loopt dan gepland, dan zal de student de overige dagen thuis werken aan opdrachten vanuit school. Reguliere contactmomenten met stagiaires, werkbegeleiders en zorg-/welzijnsinstellingen worden door stagedocenten digitaal vormgegeven
    • Voor onze BBL-studenten geldt dat de lesdagen op school zijn opgeschort tot juni 2020. Alle BBL studenten zijn dus voor de volle omvang van hun contracturen werkzaam binnen PSW. Reguliere contactmomenten met stagiaires, werkbegeleiders en zorg-/welzijnsinstellingen worden door stagedocenten voorlopig digitaal vormgegeven.