Ga naar de inhoud

Brief van Thijs van Lier, voorzitter Centrale Cliënten en Ouder en Verwantenraad

Beste cliënten, ouders/verwanten en medewerkers van PSW,

 

De bizarre ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben mij ertoe gebracht om een woordje tot jullie te richten. De maatregelen, als gevolg van het Coronavirus, gaan erg snel en iedere dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Scholen en horecagelegenheden zijn dicht om het onderling contact zoveel als mogelijk te beperken. En dat allemaal met als doel: het voorkomen, dan wel meer spreiden in de tijd, van het aantal besmettingen.

 

Dit heeft er toe geleid dat ook PSW vergaande maatregelen heeft moeten nemen. Maatregelen die cliënten en ouders/verwanten hard treffen. De dagbesteding is gesloten en overgeheveld naar de woongroepen. Cliënten die nog thuis wonen, hebben van de ene op de andere dag ineens geen dagbesteding meer. En zijn of haar ouders/verwanten zijn in een keer 24 uur per dag verantwoordelijk voor de zorg, met alle daaraan verbonden gevolgen van dien.

 

En wat te denken van het sluiten van alle WBC’s voor bezoek. En even een weekendje lekker naar huis zit er ook niet meer in, gezien de daaraan verbonden risico’s. Maatregelen die zeker de cliënten, onze kinderen/familieleden, maar ook nadrukkelijk de ouders en verwanten, rechtstreeks raken én waarvan het heel moeilijk is om dit te accepteren. Wat heeft dit emotioneel wel niet voor invloed? Daarbij speelt ook nog een grote rol dat dit allemaal, in de meeste gevallen, niet uit te leggen is aan onze kinderen/familieleden. Zij weten niet wat hun overkomt. Hoe lang gaat dit duren? En wat zijn daarvan de gevolgen?

 

Persoonlijk waren mijn vrouw en ik vóór de genomen maatregelen door PSW al aan het dubben wat te doen met onze dochter, die inmiddels al 10 jaar in het WBC in Reuver verblijft. In ons hart zouden we haar graag, zoals gewoonlijk, afgelopen weekend weer naar huis hebben gehaald. Maar de daaraan verbonden risico’s zijn gewoon te groot. Zowel voor ons, onze dochter, als de begeleiding. De door PSW genomen maatregelen hebben ons in feite geholpen bij het nemen van onze beslissing, hoe moeilijk dat voor ons en onze dochter ook is.

 

Voorop staat de gezondheid van cliënten alsmede de begeleiding. En dat wil ik jullie ook vragen. Heb, hoe moeilijk dat ook is, begrip voor de genomen maatregelen en houd u daar ook aan. Weet dat ook PSW de gezondheid van de cliënten en de medewerkers op de eerste plaats heeft staan.

 

Laat ons hopen dat we door onze gezamenlijke inzet door deze moeilijke tijd heen komen en de coronacrisis zoveel als mogelijk aan ons voorbij gaat. Dit met het besef dat deze situatie mogelijk nog wel enige tijd kan duren. Niemand die het weet. En op het moment dat u dit leest, zijn er misschien wel weer aanvullende maatregelen genomen.

 

Tijdens de onlangs gehouden besprekingen over de strategie van PSW, heb ik als ouder aangegeven dat mijn vrouw en ik bij onze eerste kennismaking met PSW binnen één seconde een goed gevoel hadden over PSW. Ik heb daarbij ook aangegeven dat het voor PSW enorm belangrijk is om dat gevoel, in deze tijd van allerlei uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, vast weten te houden. Dat gevoel wordt nu door de huidige ontwikkelingen enorm op de proef gesteld. Maar ik ben ervan overtuigd dat PSW dit gevoel, in samenspraak met medewerkers, ouders/verwanten en cliënten, ook in deze moeilijke tijd waar zal maken. En daarin wens ik iedereen heel veel sterkte en saamhorigheid toe.

 

Tot slot wil ik namens onze kinderen/familieleden en de ouders/verwanten mijn waardering uitspreken voor de inzet van alle medewerkers van PSW en de manier hoe zij met deze onwerkelijke situatie omgaan. Hopelijk kunnen de genomen maatregelen zo snel mogelijk weer worden opgeheven en kunnen de omgangsvormen weer worden genormaliseerd.

 

Met vriendelijke groeten,

Thijs van Lier

Voorzitter Centrale Cliënten en Ouder en Verwantenraad