Ga naar de inhoud

Samen zorgen voor goede kwaliteit

Lilian Lormans en Vivianne Coenen

 

‘Samen zorgen voor goede kwaliteit’

 

“Kwaliteit lijkt een abstract en onontwarbaar begrip. Onze insteek is: maak
zaken concreet, stel prioriteiten en pak op maat, per locatie, team en
bewonersgroep,zaken aan.” Aan het woord zijn persoonlijk begeleider en
aandachtfunctionaris Kwaliteit Vivianne Coenen en teamleider Wonen Lilian
Lormans. Samen bewaken zij dat het kwaliteitssysteem van PSW concreet zijn
weerslag vindt in de praktijk van alledag in ‘hun’ woonbegeleidingscentra.

 

Vivianne: “De aandachtfunctionaris Kwaliteit is zeg maar de verbinding tussen
het kwaliteitssysteem op papier en de praktijk. Een ambassadeur die in de
dagelijkse praktijk inzoomt op punten die vragen om verbetering of een andere
aanpak. En die deze onder de aandacht houdt van het team. Dat betekent niet
dat ik alles doe en overal verantwoordelijk voor ben, juist niet. Kwaliteit is iets
van het hele team.”

 

Lilian: “De aandachtfunctionaris Kwaliteit is voor mij erg helpend. Ik kan
sparren, overleggen en samen met iemand lijnen uitzetten. En Vivianne
bewaakt mee dat we goed bezig zijn en blijven. Dat is erg fijn.”
Lilian en Vivianne hebben al een aantal concrete stappen gezet. “Het
gebaseerd op een planning ‘vanzelfsprekend’ bespreken van protocollen in het
werkoverleg liep niet naar tevredenheid. We zijn gaan kijken welke items echt
spelen en aandacht vragen en waar mogelijke risico’s liggen in ons werk. Die
zaken hebben we concreet vertaald in ons jaarplan. Dat jaarplan hangt
zichtbaar aan de muur. De verbeterscan van PSW is daarbij een goed
hulpmiddel. De belangrijkste zaken uit protocollen hebben we op een
placemat gezet en verspreid. Zo staan ze op het netvlies en blijven ze actueel.
Als er vragen over zijn of er is aanleiding toe, dan agenderen we ze.”

 

Lilian: “Als je medewerkers vraagt taken op zich te nemen, moet je zorgen dat
je ze daarvoor faciliteert. Vivianne is voor mij een soort ‘senior
aandachtfunctionaris’ die overlegt met de aandachtfunctionarissen van mijn
andere locaties. Samen bepalen we wat voor welke locatie belangrijk is en
zetten we hier acties op uit. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, het
stimuleert en we leren van elkaar. We zijn goed op weg en gaan zeker door
met verbinden, effectief werken en zorg dragen voor goede kwaliteit en
veiligheid.“