Meer Corona nieuws

   15 oktober 2020

Actuele Corona maatregelen

Zoals u op de website kunt lezen, geeft de persconferentie van 13 oktober jongstleden geen aanleiding om ons beleid te wijzigen of veel grote aanpassingen te doen. We zijn wel bezig goede afspraken te maken om bezoekers aan onze locaties te registreren. We gaan dit doen omdat de GGD’s geen bron- en contactonderzoek meer kunnen uitvoeren (i.v.m. drukte) en we wel willen kunnen achterhalen wie er op locatie zijn geweest zodra er sprake is van een besmetting. Zodra PSW hiervoor een beleid heeft opgesteld, zal dit via de teamleiders worden gecommuniceerd.

 

 

Besmettingen

Op dit moment heeft PSW één cliënt en vijf medewerkers die positief getest zijn.
Op de betreffende locaties zijn de voorgeschreven maatregelen getroffen. Wij wensen alle zieken van harte beterschap.

 

 

CoronaMelder-app

Namens de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg delen wij graag deze twee berichten met u:

 

“De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

 

Voorkom dat je onbewust een ander besmet

 

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.” Via deze link komt u bij meer informatie over de Coronamelder.

 

 

Steunpunt Coronazorgen

Onlangs is het Steunpunt Coronazorgen opgezet en een landelijke campagne gestart. Wellicht bruikbaar voor uzelf of uw naasten.

Deze tekst kregen wij aangeleverd:

“Maak je je zorgen over of door de coronacrisis? Kijk op het Steunpunt Coronazorgen voor advies. Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Je vindt hier actuele relevante informatie en tips over hoe je met zorgen om kunt gaan en er zijn doorverwijzingen naar hulp. Bijvoorbeeld als je zelf COVID-19 hebt (gehad) of iemand in je omgeving. Of als je in de zorg werkt. Maar ook als je je door de coronacrisis eenzaam voelt of geldzorgen hebt.”

Het Steunpunt Coronazorgen is opgezet door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met het RIVM.

 

 

Ateliers en verkooppunten dicht voor bezoek

Ook onze ateliers en verkooppunten zijn op dit moment gesloten voor bezoekers. Dat is natuurlijk heel erg jammer met Sinterklaas en de feestdagen voor de boeg. Wilt u toch iets kopen of bestellen, neem dan telefonisch contact op voor een afspraak en/of om te overleggen hoe u een aankoop of bestelling kunt regelen. De contactgegevens van onze ateliers en verkooppunten vindt u via deze link op onze website.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

   1 oktober 2020

Actuele Corona maatregelen

De persconferentie van het kabinet op 28 september heeft geleid tot een aantal kleine aanpassingen in het beleid van PSW. Die aanpassingen staan vermeld op de website van PSW bij de datum 29-09-2020. 

De toename in het aantal landelijke besmettingen zien we bij PSW terug in het feit dat veel cliënten en medewerkers zich laten testen. Op dit moment is bekend dat 1 medewerker en 1 cliënt positief getest zijn. Op betreffende locaties zijn de daarvoor geldende richtlijnen en maatregelen getroffen. Wij wensen de zieken van harte beterschap.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

   21 september 2020

Actuele Corona maatregelen

De persconferentie van het kabinet op 18 september heeft tot één aanpassing geleid in het beleid voor PSW Junior. In de persconferentie is door minister-president Rutte aangegeven dat kleine kinderen en kinderen die de basisschoolleeftijd hebben niet getest hoeven te worden als ze klachten hebben die passen bij Corona. 

 

Dit betekent voor PSW Junior het volgende:

 

Kinderen tot en met 12 jaar mogen naar de groep TENZIJ

 • uw kind klachten ontwikkelt nadat het in contact is geweest met iemand die Corona heeft. U dient dan contact op te nemen met de GGD in uw regio.
 • uw kind benauwd is, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft.

Kinderen in de middelbare schoolleeftijd worden wel getest als ze klachten hebben. Volg daarvoor de procedure zoals deze op de website van de Rijksoverheid is bekend gemaakt.

 

De persconferentie van 18 september geeft verder geen aanleiding om het Corona beleid dat PSW heeft uitgestippeld aan te passen.  We gaan door met de routes die we eerder voor de afzonderlijke sectoren hebben uitgezet. Bij de actuele maatregelen op de website leest u hoe die er voor de verschillende sectoren van PSW uitzien. 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

   7 september 2020

Actuele Corona maatregelen

De Corona maatregelen die PSW eind juni afkondigde zijn nog steeds actueel. De persconferenties van 18 augustus en 1 september geven geen aanleiding deze maatregelen aan te passen. Kijk op de website voor het overzicht.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   20 augustus 2020

Actuele Corona maatregelen

De Corona maatregelen die PSW eind juni afkondigde zijn nog steeds actueel. De persconferentie van dinsdag 18 augustus jongstleden geeft geen aanleiding deze maatregelen aan te passen. Kijk op de website voor het overzicht.

Wel willen we een aantal zaken herhalen die belangrijk blijven.

 • Blijf de ‘basismaatregelen’ respecteren: 1,5 meter afstand bewaren, drukke plekken vermijden, waar mogelijk thuiswerken, regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, al bij milde klachten een test laten uitvoeren en bij klachten thuis blijven. Als iemand getest is, blijft hij/zij thuis tot aan een negatieve uitslag. Als iemand uit het gezin ziek of positief getest is, blijft de medewerker of cliënt thuis.
 • Iemand die uit een buitenlands risicogebied komt, blijft 10 dagen thuis in quarantaine, ook als er een negatief testresultaat is! Dit in verband met de incubatietijd van het Coronavirus.
 • De overheid heeft de oproep gedaan maximaal 6 bezoekers thuis te ontvangen. Wij sluiten ons hierbij aan. Voor de WBC’s betekent dit dat wij ouders/verwanten nog steeds dringend verzoeken geen gebruik te maken van de gezamenlijke ruimtes en huiskamers en dat dit maximum ook geldt bij verjaardagen etc. op de kamer (indien al mogelijk!) of in de tuin!

 

Geen besmettingen

Ondanks dat de Coronamaatregelen al langere tijd versoepeld zijn, heeft PSW op dit moment nog steeds geen cliënten en medewerkers die positief getest zijn op het Coronavirus. Daar zijn we heel blij mee!
PSW heeft eigen medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn testen bij cliënten uit te voeren. Zij kunnen snel en adekwaat handelen als er een vraag naar een test is. Op dit moment lopen er meerdere testprocedures.

 

 

Digitaal aanvragen Corona test

Een Corona test aanvragen kan telefonisch (0800-1202) en via de website Coronatest.nl. De laatste heeft als voordeel dat u zelf kunt kiezen waar u getest wilt worden. We krijgen signalen dat men sneller terecht kan (onder voorbehoud of dit daadwerkelijk altijd zo is). Bij een aanvraag via de website heeft u de Digid nodig.

 

 

Thuis werken en bezetting kantoren

Mede op basis van de adviezen van de Rijksoverheid, blijven we ook binnen PSW zoveel mogelijk vanuit thuis werken, daar waar dat kan. Medewerkers overleggen met hun leidinggevende hoe ze hier het beste invulling aan kunnen geven.

Voor onze kantoor- en vergaderruimtes hebben we overal een maximum aantal bezoekers vastgesteld.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   12 augustus 2020

Er is vanuit PSW geen nieuws rondom de Corona.

De persconferentie van het kabinet op donderdag 6 augustus geeft geen aanleiding om het Corona beleid dat PSW heeft uitgestippeld aan te passen. We gaan door met de routes die we eerder voor de afzonderlijke sectoren hebben uitgezet. Onderstaand lees je hoe die er voor de verschillende sectoren van PSW uitzien.  

We willen er wel met nadruk op wijzen dat het opvolgen van de bestaande regels en afspraken van groot belang blijft: dus goede hygiënemaatregelen zoals regelmatig handen wassen en in de elleboog snuiten en niezen, afstand bewaren en drukke plekken vermijden. Daarnaast de dringende oproep bij milde klachten en/of twijfel een test aan te vragen.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   10, 17 en 24 juli 2020

 

Er zijn momenteel geen verdere nieuwtjes rondom Corona. Er zijn gelukkig nog steeds geen positief geteste cliënten en/of medewerkers bij PSW. We gaan vol vertrouwen de vakantieperiode in. Fijne zomer(vakantie) gewenst!

 

 

————————————————————————————————————————————————————

 

   2 juli 2020

 

Verdere versoepeling maatregelen

Op 24 juni heeft de overheid verdere versoepeling van de Corona maatregelen aangekondigd. Deze wijzigingen hebben voor Wonen geleid tot een nieuwe routekaart. Via deze link komt u terug op onze website waar u de nieuwe routekaart terug vindt.
Voor de cliënten heeft het Kenniscentrum deze vereenvoudigde uitleg gemaakt.

 

 

Voor Dagbesteding, Werk en Junior wijzigt er met name iets met betrekking tot het vervoer. Voor PSW Thuis blijven de gemaakte afspraken van toepassing. Kijk op de website voor het overzicht.

 

 

Besmettingen

Ondanks de versoepeling van meerdere maatregelen zijn er op dit moment wederom geen cliënten en medewerkers positief getest op het Coronavirus. Dat is heel fijn. Het sterkt ons in de overtuiging dat we het samen goed aanpakken en maakt dat we weer een stapje verder kunnen gaan met het versoepelen van de maatregelen.

 

 

Ventilatie en airco’s

Het wordt zomer dus ontvangen we vragen over het gebruik van ventilatoren en airco’s in relatie tot Corona.

Airco’s kunnen gewoon gebruikt worden mits goed onderhouden. Hetzelfde geldt voor ventilatoren in de huiselijke sfeer. Het is nog niet duidelijk of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting. Het advies is dan ook om ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes, zoals activiteitencentra en ontwikkelingsgroepen, uit voorzorg alleen te gebruiken als er geen andere verkoeling mogelijk is. Let daarbij wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene naar de andere persoon gaat.

Daarnaast geldt bij zowel airco’s als ventilatoren dat er goed geventileerd moet worden. Daar waar een automatische ventilatie is, zou vanzelf voldoende geventileerd moeten worden. Bij gesloten ruimtes dient zelf goed geventileerd te worden.

 

 

Bonus zorgpersoneel

Vorige week kondigde minister De Jonge de Coronabonus van €1000,- voor zorgpersoneel aan. De overheid heeft hiervoor nog geen uitgewerkte regeling gepresenteerd. Er is dan ook op dit moment niet meer informatie dan in het persbericht stond. PSW wacht verdere berichtgeving door de minister en de VGN af. Zodra er meer bekend is, berichten we dat uiteraard.

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden nog steeds mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen, een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen. Nieuwe voorbeelden:

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 

   25 juni 2020

 

Verdere versoepeling maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond, woensdag 24 juni, gaan wij onze plannen voor de verschillende sectoren herzien. Vanaf 1 juli is er namelijk meer mogelijk dan we in onze huidige plannen hebben opgenomen. Hoe de verdere versoepelingen er precies uit komen te zien binnen PSW, zijn we momenteel aan het onderzoeken. Volgende week hopen wij u hier mee over te kunnen vertellen.

 

 

Overleg Klankbordgroepen

Nu fysiek overleg weer enigszins en aangepast mogelijk is, zijn de teamleiders van PSW allen bezig overleg te plannen met hun klankbordgroepen (voorheen ouder/verwantenraden), of hebben dat al gedaan, om samen te bespreken hoe ouders/verwanten de afgelopen maanden hebben ervaren en hoe zij naar de nabije toekomst kijken. Op deze manier wil PSW, naast het ‘gewone’ contact met ouders/verwanten, de medezeggenschap een grotere rol geven in de Corona maatregelen.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

 

   18 juni 2020

 

 

Verdere versoepeling maatregelen

PSW heeft op basis van de maatregelen van het RIVM en de overheid op 28 mei de maatregelen tegen het Coronavirus versoepeld. Deze wijzigingen zijn nog steeds van kracht. Via deze link komt u op onze website waar u alle aanpassingen, per sector, onder de kop ‘Actueel PSW Nieuws’ terugvindt.

 

 

Besmettingen

Er zijn op dit moment wederom geen cliënten en medewerkers positief getest op het Coronavirus. Dat is nu al een aantal weken zo, wat erg fijn is. De medewerkers die getest zijn, zijn allen negatief getest.

 

 

Logeerhuis helemaal open

Op 1 juli gaat het logeerhuis van PSW Junior weer volledig open. Ouders/verzorgers van kinderen die regelmatig logeren, ontvangen daarover binnenkort een informatiebrief. Het logeerhuis was de afgelopen weken al voor 50% open.

 

 

Vakanties PSW Vrije tijd

Alle vakanties van PSW Vrije tijd tot september zijn al eerder geannuleerd. Nu ziet het er voorzichtig naar uit dat de vakanties vanaf september wel door kunnen gaan. Veel grenzen zijn weer open en bungalowparken laten weer mensen uit meerdere gezinnen toe. We gaan er dus (onder voorbehoud natuurlijk) van uit dat we vanaf september weer met onze cliënten op pad kunnen. Het vervoer is nog een knelpunt, maar daar hebben we al ideeën over. Daarnaast hopen we dat er vóór die tijd nog positieve wijzigingen zijn. We houden u op de hoogte.

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden nog steeds mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen, een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen. Een nieuw voorbeeld:

 

De sport- en beweegcoach van AC Sevenum, Ilvy, miste de cliënten, nam een persoonlijke filmpje op en stuurde meteen wat leuke beweegtips mee! Klik hier voor het filmpje en beweeg mee! Naast het filmpje geeft Ilvy de tip het het beweegboek voor mensen met een beperking erbij te nemen. De moeite waard!

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   11 juni 2020

Besmettingen

Ook deze week zijn gelukkig weer geen cliënten en medewerkers positief getest op het Coronavirus. Dat is voor de vierde week op rij, waar we heel blij mee zijn. De cliënten en medewerkers die getest zijn, zijn allen negatief getest.

 

 

Testen cliënten

Indien er een vermoeden bestaat dat een cliënt besmet is met het Coronavirus dan laat PSW betreffende cliënt snel testen. Dit hebben we vanaf het begin gedaan. We kunnen snel handelen omdat enkele eigen PSW medewerkers de testen kunnen en mogen uitvoeren. Zij hebben daarvoor ook de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Een bijkomend voordeel is dat de testers bekend zijn met onze cliënten. Testen gebeurt altijd in overleg met een arts.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   5 juni 2020

Besmettingen

Er zijn op dit moment (weer) geen cliënten positief getest op het Coronavirus. Dat is heel mooi! Deze week waren er ook geen positief geteste medewerkers. Dat is voor de derde week op rij, waar we heel blij mee zijn. De cliënten en medewerkers die getest zijn, zijn allen negatief getest.

 

 

Schema wijzigingen Wonen

Deze tekening geeft een schematisch overzicht van de wijzigingen in de maatregelen zoals die vorige week voor Wonen zijn uitgezet. Binnenkort zijn er ook tekeningen die per week de aanpassingen aangeven.  De tekeningen kunnen gebruikt worden om uitleg te geven en zaken te verduidelijken.

 

 

 

Duidelijke uitleg RIVM over persoonlijke beschermingsmiddelen

Als u op deze link klikt komt u bij een duidelijk informatiefilmpje van het RIVM over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wellicht interessant.

 

 

Herstart ontwikkelingsgroep Venlo

Sanne Meulendijk, persoonlijk begeleider bij PSW Junior, laat in deze video zien hoe Ontwikkelingsgroep Venlo op de Talentencampus weer langzaam aan het opstarten is na de volledige sluiting. Ook vertelt ze hoe zij de kinderen en ouders hebben ondersteund tijdens de crisis, toen fysiek contact niet mogelijk was. Klik hier voor de video.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   28 mei 2020

Verdere versoepeling maatregelen

PSW versoepelt op basis van de maatregelen van het RIVM en de overheid de maatregelen tegen het Coronavirus. Via deze link komt u terug op onze website waar u alle aanpassingen, per sector, onder de kop ‘Actueel PSW Nieuws’, terugvindt. Als u vragen heeft, kunt u zich tot de teamleider wenden.

 

 

Besmettingen

Er zijn op dit moment geen cliënten positief getest op het Coronavirus. Dat is heel mooi!

Daarnaast zijn er de afgelopen twee weken geen medewerkers bijgekomen die positief getest zijn. Ook dat is heel fijn! De medewerkers die getest zijn, zijn allen negatief getest. Het aantal besmettingen is dus verder afgenomen. We wensen het vijftal medewerkers dat nog ziek is van harte beterschap!

 

 

Mondkapjes dragen: eenvoudige uitleg

Het Kenniscentrum biedt eenvoudige uitleg over het dragen van mondkapjes. Wellicht handig nu de maatregelen versoepelen en ook onze cliënten weer meer op straat komen (en bijvoorbeeld in het openbaar vervoer). U kunt er de begeleiders naar vragen.

 

 

Artikel PSW in KLIK

via deze link komt u bij een artikel in KLIK over het beeldbellen en de zorgcentrale van PSW. Het artikel is gebaseerd op een eerdere publicatie in deze nieuwsbrief.

 

 

Corona en autisme

Zeer verhelderend en inspirerend filmpje hoe je mensen met autisme toch zekerheid kunt geven in deze onzekere tijd. Klik hier voor het filmpje.

 

 

Placemat actie verlengd

Al ruim 80 (WBC) cliënten van PSW ontvingen er een: een door ouders/verwanten of netwerk samengestelde placemat met foto’s en een opsteker. Een initiatief van Weemen Web Print Promo in het kader van hun actie: “Verzacht eenzaamheid”. Klik hier voor informatie en hoe u nog mee kunt doen. Het levert een brede glimlach op!

 

 

 

 

Helpende handjes

PSW Thuis begeleidster Helmie Schreurs werd verrast door cliënten en collega’s die wilden laten zien dat ze trots waren op haar initiatief ‘Helpende handjes’. Binnen een paar dagen en met medewerking van ketenpartners en vrijwilligers, lukte het Helmie en haar man om mensen in Weert van een warme maaltijd te voorzien én te zorgen voor een beetje persoonlijk contact.
In het Trefcentrum in Nederweert werden cupcakes gebakken, versierd en ingepakt die Helmie aan ‘haar’ gasten kon uitdelen. Hier vindt u meer informatie over het initiatief.

 

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen, een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen.

Een paar voorbeelden:

 

 • Een optreden met ‘polonaise op afstand’ in Nederweert.
 • In Reuver werden attenties gemaakt voor de vrijwilligers en werkplekken van Plus, Dierenrijck en Jalema.
 • Robert Cox stuurde Mark Rutte een brief om hem te bedanken voor zijn inzet voor de zorg in deze Coronatijd (met overigens het verzoek dit ook na Corona te blijven doen).
 • Voetbalclinic van de theatermakers. Klik hier voor meer nieuwe voorstellingen van de theatermakers van PSW.

 

           

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

   14 mei 2020

 

Versoepeling Corona maatregelen voor PSW Wonen per 20 mei

Op woensdag 6 mei kwam minister-president Rutte (eerder dan verwacht) met een persconferentie. Hierin werd aangegeven dat de tot nu toe genomen maatregelen de komende maanden versoepeld worden. Hoe PSW daarmee omgaat, vindt u op de website van PSW onder Nieuws -> Coronavirus

 

 

Beeldbericht bestuurder Stephan Bodde

In dit filmpje kijkt Stephan Bodde in deze Corona tijd terug én vooruit en geeft hij een blik achter de schermen over keuzes maken, afwegingen en beslissingen nemen. Het filmpje staat ook op de website -> Coronavirus -> Informatie voor cliënten, ouders en verwanten.

 

 

Besmettingen

Vorige week hadden we binnen PSW 2 (zelfstandig wonende) cliënten die positief op Corona getest waren. Deze week zijn daar gelukkig geen cliënten bijgekomen. Er zijn wel enkele cliënten getest maar gelukkig allemaal negatief.

 

Van de ruim 1100 medewerkers die PSW heeft, zijn er vanaf het begin van de Coronacrisis tot nu toe 10 medewerkers positief getest. De helft van hen is alweer aan het werk. Het aantal besmette medewerkers blijft dus gelukkig erg laag. Daar zijn we blij om.

 

PSW wenst alle zieke cliënten en medewerkers van harte beterschap.

 

 

Atelier Jerusalem in Coronatijd

Atelier Jerusalem van PSW Werk in Venray is afgelopen week weer heel voorzichtig gestart met de muziekactiviteit voor die mensen waarvoor de nood echt hoog was en die het aandurfden/wilden. Concreet betekende dit dat begeleider Jos Koenen vorige week met drie deelnemers ‘1 op 1’ muziek heeft gemaakt. De keramiek- en schilderactiviteiten zijn nog niet gestart. Deze en volgende week starten meer mensen, dan zal ook de keramiekactiviteit kleinschalig weer beginnen.

Een aantal deelnemers vindt het nog te spannend om te komen en een aantal wil pas weer beginnen als er meerdere deelnemers zijn. Dat laatste zal al snel kunnen, want we zorgen voor plexiglas schotten. Uiteraard wordt ook minimaal 1,5 meter afstand gegarandeerd en zijn de nodige hygiëne maatregelen getroffen.

Atelier Jerusalem heeft in de sluitingstijd veelvuldig contact gehouden met de deelnemers via mail, app, beeldbellen en telefonisch.
Op vraag van ‘Schijt aan de Grens‘ tenslotte, gaf Atelier Jerusalem, samen met hen, een aantal mini-concertjes. De reacties waren (en zijn nog steeds) hartverwarmend.
Een kleine beeldimpressie: kijk hier naar een kort filmpje.

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen, een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen.

Een paar voorbeelden:

 

 • Een virtuele moederdagwens via Carenzorgt vanuit WBC Geenestraat in Nederweert.
 • Een anti-Coronamonster in WBC Echt om het virus buiten de deur te houden.

 

     

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

   8 mei 2020

 

Aanpassingen maatregelen

De nieuwe maatregelen binnen PSW, die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van de persconferentie van 21 april, zijn vorige week intern binnen PSW en naar cliënten en ouders/verwanten gecommuniceerd. Ze staan op onze website. 

 

PSW handhaaft deze maatregelen tot in ieder geval 20 mei.
Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 6 mei gaat PSW wel al bekijken waar en hoe verdere versoepeling van maatregelen kan plaatsvinden. Dit kan individueel zijn of voor een bepaalde groep. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er voor noodzakelijke zorg, die afwijkt van de maatregelen die op de website staan, momenteel wel al (altijd in overleg) uitzonderingen worden gemaakt.

 

Als er nieuwe afspraken worden gemaakt, dan worden deze weer zo snel mogelijk doorgegeven.

 

 

Besmettingen

Vorige week hadden we geen enkele cliënt die positief op Corona getest was. Dat was natuurlijk heel mooi. Deze week zijn er 2 cliënten wel positief getest. Alle benodigde en voorgeschreven maatregelen zijn in werking gezet.

 

Het aantal positief geteste medewerkers blijft stabiel en nog altijd laag: 9 medewerkers zijn positief getest, waarvan er inmiddels 3 alweer hersteld en aan het werk zijn. 20 medewerkers zijn negatief getest. Momenteel wachten nog 6 medewerkers op de uitslag van de test.

 

PSW wenst alle zieke cliënten en medewerkers van harte beterschap.

 

 

Filmpje VGN

“In de gehandicaptenzorg bestaat het begrip afstand niet, laat staan anderhalve meter. Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht in nabijheid en knuffelen.” Dat is de boodschap van een tv- en radioreclame waarmee de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zich op het Nederlandse publiek richt. Klik hier voor het filmpje.

 

 

Impressie herstart (beperkte) dagbesteding

De dagbesteding bereidt zich voor op een herstart (aanstaande maandag, 11 mei) met een beperkt aantal cliënten. Elke teamleider heeft hiervoor een plan opgesteld. Van de uitnodiging om naar de dagbesteding te komen, wordt door sommige cliënten wel en door andere geen gebruik gemaakt (omdat ze dit nog te spannend vinden). De cliënten of ouders/verwanten zorgen in principe zelf voor het vervoer. In dit filmpje een korte impressie hoe een van de locaties zich voorbereidt op de herstart.

 

 

Handen wassen

Een leuke manier om handen wassen te promoten, niet alleen voor kinderen toepasbaar: https://youtu.be/6lTGsGpOmIU.

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen en een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen. Een paar voorbeelden:

 

 • PSW Werk regio Westelijke Mijnstreek stuurde al zijn contacten (cliënten, klanten, UWV, werkgevers, arbeidsdeskundigen etc.) een kaart om hen een hart onder de riem te steken. Hopelijk kan er snel weer (aangepast) opgestart worden!
 • Joekskepèl Schots&Scheif uit Venlo gaf een ‘op afstand’ optreden bij WBC Tegelen: groot succes!

 

                             

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

     29 april 2020

 

Goede resultaten beeldbellen en zorgcentrale

                                        

 

Thuiswonende cliënten van PSW Thuis en de dagbesteding maken goed gebruik van beeldbellen en de zorgcentrale. Dat is mooi!

 • Inmiddels hebben meer dan 1000 cliënten van PSW toegang tot beeldbelzorg.
 • Gemiddeld vinden er op een doordeweekse dag zo’n 170 gesprekken plaats.
 • Dit betekent tot nu toe meer dan 3000 gesprekken en meer dan 750 uur zorg op afstand.

De zorgcentrale kan extra ondersteuning bieden op momenten dat er géén regulier contact is met PSW. Elke dag van 07.00-21.00 uur. De eerste twee weken laten zien dat cliënten met allerlei vragen contact opnemen én om gewoon even een gezellig praatje te maken. We horen terug dat cliënten het een prettig idee vinden dat ze, indien nodig, gebruik kunnen maken van een ‘hulplijn’. Dat geeft een extra gevoel van veiligheid. Het voorkomt mogelijk dat op een later moment meer zorg nodig is. De zorgcentrale is bereikbaar met de Vicasa-app (voor beeldbellen) en op 0475-474 405.

 

Inmiddels zijn er ook cliënten van verschillende WBC’s die met elkaar beeldbellen, omdat ze elkaar niet op de dagbesteding zien en contact willen houden.

 

 

Kunnen medewerkers worden getest?

Om erachter te komen of medewerkers getest kunnen worden, heeft PSW een stroomschema gemaakt. De actuele versie hiervan staat op de website (bij informatie voor medewerkers -> Corona testprocedure). Het schema is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en dient strikt door PSW gevolgd te worden. Alleen medewerkers die voldoen aan alle criteria, kunnen worden aangemeld bij de GGD.

 

 

Voldoende beschermende middelen

Wij hebben voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad. Daarnaast is er nog altijd regelmatig contact met het depot van de GGD. Dit betekent dat, mocht er een besmetting optreden op een locatie, medewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen.

 

Enkele medewerkers van PSW hebben onlangs zelf duurzaam te gebruiken (en goedgekeurde!) schorten met lange mouwen ontwikkeld.

 

 

Tips voor Thuis

Samen met het Kenniscentrum van PSW heeft PSW Junior een nieuwe webpagina aangemaakt met leuke tips voor thuis voor kinderen van 2-5 jaar. Deze pagina, met allerlei verschillende ontwikkelingsmaterialen, zal ook na de Coronacrisis in de lucht blijven en voortdurend aangevuld worden. De webpagina is te bereiken via de website van PSW Junior -> Ouders -> Tips voor thuis.

 

 

Medewerkers van PSW kunnen bij het Kenniscentrum een breed scala aan activiteiten en eenvoudige informatie over het Coronavirus raadplegen. De informatie kan uiteraard gedeeld worden met cliënten en hun ouders/verwanten/netwerk.

 

 

 

Beeldbericht manager Jet Vinken voor cliënten, ouders en medewerkers WBC’s

Zoals op de website vermeld, gaan we in situaties waarin dat echt noodzakelijk is, enige verruiming toepassen op de bezoekregeling voor wonen. Jet Vinken heeft een beeldbericht ingesproken om de cliënten, ouders/verwanten en medewerkers van de WBC’s hierover te informeren en ze nog eens te bedanken en een hart onder de riem te steken. Klik hier voor het bericht.

 

 

 

Theatermakers PSW weer actief

Op de website van PSW staan weer nieuwe videovoorstellingen van de theatermakers van PSW. Kijken!

 

 

Interview Roermond Nieuws

Dit interview gaf Amy Nevels, persoonlijk begeleider van AC Pappelhof, bij RoermondNieuws.nl in het kader van hun serie: de frontlinie van Roermond. Leuk!

 

 

Leuke initiatieven

Overal binnen PSW worden mooie en leuke initiatieven ontplooid om elkaar te ondersteunen en een hart onder de riem te steken en de tijd goed door te komen. Een paar voorbeelden (met de klok mee):

 

 • Kelly en Lotte (LVK finalisten!) met een super speciaal project, namelijk: zingen, dansen en muziek maken op de WBC’s. Je kunt ze uitnodigen op je WBC!
 • een Corona dagboek om nu in te werken en later in terug te kijken, ook als verwerking. In alle vormen te maken, misschien ook iets voor jou WBC of thuis?
 • Koning Matty en koningin Lilia (in hun vrije tijd teamleiders bij PSW) eerden op Koningsdag niet zichzelf, maar medewerkers van verschillende WBC’s.
 • In Nederweert werd een echte Bassie en Adriaan taart gebakken.
 • Een “dikke knuffel” spandoek bij WBC Posterholt.