Ga naar de inhoud

Ambulantorium

Het ambulantorium: waarom moeilijk doen als het samen kan!

 

Waarom een ambulantorium?

De best passende zorg voor jongeren, jongvolwassenen en hun naasten, dat is wat we willen bereiken met deze nieuwe samenwerking. In deze samenwerking brengen drie verschillende zorgaanbieders hun kennis en expertise samen, om antwoord te geven op complexe en intensieve hulpvragen van jongeren en jongvolwassenen. Tot nu toe werd er regelmatig een klinisch verblijf als oplossing geboden voor dergelijke hulpvragen. Door verschillende expertises samen te voegen bieden we een beter alternatief dat minder ingrijpend is voor de jongere of jongvolwassene.

 

Hoe werkt het?

Wanneer de gemeente of een zorgaanbieder een casus tegenkomt waarbij het lastig is om de best passende zorg aan te bieden, dan wordt deze casus besproken in een gezamenlijk overleg. De jongere en ouders kunnen aansluiten bij dit overleg. Hier wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken welke expertise van de verschillende zorgaanbieders of een combinatie hiervan in het zorgplan opgenomen moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken. Zo kan sneller en beterde juiste zorg op de juiste plek geboden. Het ambulantorium vindt iedere 2 weken plaats op donderdagochtend.

 

De samenwerking

In het ambulantorium werken de gemeente Venlo, Rubicon, PSW en Vincent van Gogh samen. Dit zijn drie zorgaanbieders met expertise op verschillende gebieden, allemaal gericht op jongeren. Rubicon is gespecialiseerd in gezinsdynamiek en helpt ouders en jeugdigen de regie weer terug te krijgen over de opvoedingen ontwikkeling. Daarnaast biedt Rubicon expertise die helpt bij conflictscheidingen. PSW is gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en hun gezinnen en Vincent van Gogh biedt lichte en specialistische zorg bij psychische klachten en psychiatrische problematiek voor jongeren tussen 12 en 24 jaar. ’Een mooie mix van expertise die relevant is bij complexe hulpvragen.

 

Hoe meld ik een casus aan bij het ambulantorium?

De route naar het ambulantorium loopt via de gemeente Venlo, aanmelden van een casus kan door deze te mailen naar Rozenka Groeneweg r.groeneweg@venlo.nl. Zij maakt de agenda voor het ambulantorium. De inbrenger van de casus wordt uitgenodigd voor het overleg om toelichting te geven, het advies wordt tijdens het overleg gegeven en wordt achteraf per mail toegestuurd.