Ga naar de inhoud

Eigenaarschap: Boostersessies

Boostersessies PSW Junior en PSW Thuis (medio 2019 – medio 2020)

Willen, kunnen en mogen werken vanuit eigenaarschap

Eigenaarschap van teams en medewerkers geeft ruimte voor een goed samenspel tussen cliënt en professional. Het invoeren van eigenaarschap gaat niet vanzelf. Besluiten dat eigenaarschap onze besturingsfilosofie is, betekent een eerste stap. Hoe doe je dat; realiseren dat medewerkers daadwerkelijk willen, kunnen en mogen werken vanuit eigenaarschap? Marjolein Dohmen, manager PSW Junior en PSW Thuis, hield boostersessies om de beweging breder te trekken.

 

Een brede groep medewerkers uit alle geledingen van Junior en Thuis en van de afdeling P&O is aan de slag gegaan vanuit de vraag: wat hebben teams nodig? Eerst is informatie verzameld. Dat heeft geleid tot een longlist en daaruit weer een short list en tenslotte een top 3 van ontwikkellijnen:

1. kaders en speelruimte: waar houden we ons allemaal aan en welke ruimte hebben teams om binnen te werken?

2. rollen en taken: wat is er te doen en wie doet wat in het team?

3. competenties: welke competenties zijn er aanwezig in het team?

Er zijn 3 werkgroepen gevormd waarin de lijnen zijn uitgewerkt. De groepen komen af en toe bij elkaar in werksessies: uitwisselen, verbinden en elkaar bevragen.

Lijn 1 is heel breed. Hoe kun je de organisatie/teams zo inrichten en faciliteren dat mensen de juiste gesprekken hierover gaan voeren. PSW kan dat faciliteren door bijvoorbeeld de nodige stuurinformatie voor teams beschikbaar te maken, intervisie te faciliteren, passend leiderschap.

Lijn 2 is gestart met het ophalen welke taken er liggen. Hier wordt nu geëxperimenteerd met het stermodel, een methodiek die richting geeft aan het loslaten van de puur hiërarchische werkwijze.

Lijn 3 zorgt ervoor dat teams weten welke competenties aanwezig zijn in het team. Als taken inzichtelijk zijn en je kent elkaars competenties kun je het gesprek voeren over hoe deze matchen.

Sommige teams werken al deels op basis van de nieuwe inzichten. Doel is dat alle 3 lijnen een geïntegreerd plaatje gaan vormen, waarmee team en medewerkers verder kunnen. Het totaalbeeld wordt juli 2020 gepresenteerd!

 

Boostersessies eigenaarschap: leuk! *

Renate Bongaerts is begeleider B bij PSW Thuis Nederweert. Ze is een van de deelnemers aan de zogenaamde ‘boostersessies eigenaarschap’ die eigenaarschap binnen PSW Thuis en Junior verder op de kaart moeten zetten.

 

“Ik had niet gedacht dat het zo leuk was om aan deze bijeenkomsten mee te doen. Je denkt toch: wat kan ík hier nou toevoegen? Mede door de gevarieerde samenstelling van de groep met enkele managers, P&O adviseurs en verschillende begeleiders van Junior en Thuis, waren het leuke en leerzame bijeenkomsten. En we zijn nog steeds bezig! Het is reuze interessant als je samen brainstormt en nadenkt over wat eigenaarschap voor jou in je werk kan betekenen en hoe je dat kunt en wilt invullen. Met ons groepje hebben we gesproken over een tool waarmee je de kwaliteiten van jezelf en je collega’s in kaart kunt brengen. Dan weet je waar je bepaalde expertise en kennis kunt halen. Je kunt zelf niet alles weten. Het maakt je team sterk als je van elkaar leert en van elkaars deskundigheid gebruik maakt. Je ontwikkelt jezelf op die manier en het komt je cliënt en zijn eigen regie ten goede. En daar gaat het uiteindelijk om! Ik zie het wel zitten om de sessies en bevindingen straks met mijn collega’s te gaan bespreken. Mijn tip: denk met je team na over eigenaarschap, het levert je iets op. En als je de kans krijgt om deel te nemen aan sessies als deze of andere bijeenkomsten: doen! Leuk en leerzaam en je kunt wel degelijk iets toevoegen!”

 

*(uit: Nieuwsbrief Meerjarenkoers Junior en Thuis februari 2020)