Belangrijke telefoonnummers

 Ziek- en herstelmelding

  • Bij de leidinggevende én
  • bij P&O T 0475 474 429
    (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur).

 

Vertrouwenspersoon medewerkers

Mw. Thera de Pauw T 06 13 56 97 47
e-mail thera.de.pauw@hetnet.nl

 

Klachtencommissie medewerkers

PSW heeft met 5 collega-organisaties een gezamenlijke klachtencommissie medewerkers.
Namens PSW heeft Tom Baetsen zitting in de commissie.
(t.baetsen@psw.nl / 06 832 431 99)
Klachten dienen te worden verstuurd naar:

Secretariaat klachtencommissie medewerkers
t.a.v. mw. Femke Stekelenburg
Newtonbaan 5,  3439 NK Nieuwegein
Telefoonnummer: 06 – 51823977
E-mailadres: klachtencommissiemedewerkers@veiligepost.nl

 

Preventiemedewerker

Rob Knapen, Adviseur P&O, 06 12 40 53 42

 

Vertrouwenspersonen cliënten

Angelique Cörvers T 06 22 38 97 45
e-mail a.corvers@psw.nl

 

Mildred van Gelden T 06 13 07 34 67
e-mail m.vangelden@psw.nl

 

Klachtenregeling Jeugdwet

Cliënten van PSW (bij kinderen vaak hun ouders) kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure en cliëntvertrouwenspersonen van PSW. Als een kind via de gemeente/op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunnen ouders er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
(alleen bij Jeugdwet indicatie)

Telefoon: 088 555 1000
www.akj.nl

 

Klachten Wet zorg en dwang

Een klacht heeft over onvrijwillige zorg kan bij de vertrouwenspersonen cliënten van PSW worden gemeld.

Als iemand dit fijner vindt, kan dit ook bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Ria Heijnen: 06-58073318

Susan Hermans: 06-34576990

E-mail: www.adviespuntzorgbelang.nl

 

Meldteam geweld in de zorgrelatie

Voorzitter (bestuurssecretaris)
Els van Gils 06 20 03 95 82 / e.vangils@psw.nl
Lid manager Wonen
Gerry Maas 06 10 37 33 70 / g.maas@psw.nl
Lid manager Dagbesteding / PSW Werk
Maureen Schonewille 06 12 02 83 95 / m.schonewille@psw.nl
Lid gedragskundige
Eveline Willems 06 13 98 11 27 / e.willems@psw.nl
Janou Koudijs 0612801163 / j.koudijs@psw.nl