Ga naar de inhoud

Belangrijke telefoonnummers

 Ziek- en herstelmelding

  • Bij de leidinggevende én
  • Via AFAS Insite in het PSW portaal

Vertrouwenspersoon medewerkers

Mw. Thera de Pauw T 06 13 56 97 47
e-mail thera.de.pauw@hetnet.nl

 

Klachtencommissie medewerkers

PSW heeft met 5 collega-organisaties een gezamenlijke klachtencommissie medewerkers.
Namens PSW heeft Tom Baetsen zitting in de commissie.
(t.baetsen@psw.nl / 06 832 431 99)
Klachten dienen te worden verstuurd naar:

Secretariaat klachtencommissie medewerkers
Newtonbaan 5,  3439 NK Nieuwegein
Telefoonnummer: 06 – 15 03 25 20
E-mailadres: klachtencommissiemedewerkers@veiligepost.nl

 

Vertrouwenspersonen cliënten

Jolanda Janssen- van Veldhoven T 06 22 38 97 45
e-mail j.vanveldhoven@psw.nl

 

Mildred van Gelden T 06 13 07 34 67
e-mail m.vangelden@psw.nl

 

Klachtenregeling Jeugdwet

Cliënten van PSW (bij kinderen vaak hun ouders) kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure en cliëntvertrouwenspersonen van PSW. Als een kind via de gemeente/op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kunnen ouders er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
(alleen bij Jeugdwet indicatie)

Telefoon: 088 555 1000
www.akj.nl

 

Klachten Wet zorg en dwang

Een klacht heeft over onvrijwillige zorg kan bij de vertrouwenspersonen cliënten van PSW worden gemeld.

Als iemand dit fijner vindt, kan dit ook bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Danny Teunissen: 06-10407267

Susan Hermans: 06-34576990

E-mail: www.adviespuntzorgbelang.nl

 

Meldteam geweld in de zorgrelatie

Voorzitter (bestuurssecretaris)
Renate Schuttelaar 06 51 59 43 97 / r.schuttelaar@psw.nl
Lid manager Wonen
Gerry Maas 06 10 37 33 70 / g.maas@psw.nl
Lid manager Dagbesteding / PSW Werk
Bianca Steeghs 06 23 01 68 93 / b.steeghs2@psw.nl
Lid gedragskundige
Eveline Willems 06 13 98 11 27 / e.willems@psw.nl
Janou Koudijs 0612801163 / j.koudijs@psw.nl