Audits certificering HKZ en Blik op Werk

Certificering HKZ    PSW werkt al jaren samen met het Keurmerkinstituut voor certificering in het kader van de HKZ. De samenwerking verloopt goed en medewerkers vinden het veelal leuk om over hun werk te praten en “hun” voorziening te laten zien. Binnen PSW rijst echter de vraag of dit nog steeds de vorm is om

Stakeholders denken mee over strategie

In het kader van de “strategiereis” van PSW om te komen tot een nieuw meerjaren strategieplan zijn eind 2019 externe relaties van PSW uitgenodigd: gemeenten, het Zorgkantoor VGZ, onderwijs, CCE (Centrum voor consultatie en expertise), private samenwerkingspartners, collega-instellingen in de VG, GGZ en VVT. Het ging om een themabijeenkomst over strategie, waarbij aan onze externe

Geluksscore

                                                                                              PSW breed wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘geluksscore’,

Protocollen en afspraken vindbaar in PSW Portaal

Om de veiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen, heeft PSW zijn protocollen en afspraken vindbaar in het PSW portaal opgeslagen. De afbeeldingen geven een beeld van de inrichting van de zogenaamde ‘tegels’ P&O, Zorginhoud en Organisatie waar medewerkers alle PSW documenten, richtlijnen, protocollen etc. kunnen vinden.              

Externe visitatie

Op vrijdag 12 oktober 2018 vond binnen PSW voor de eerste keer een externe visitatie plaats, georganiseerd in het kader van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. PSW heeft de externe visitatie breder ingestoken dan beschreven in het Kwaliteitskader zelf. De leden hebben in de ochtend van gedachten gewisseld over de kwaliteitsrapportage 2017. In de middag hebben zij

Incidenten

De registratie van incidenten was aan verbetering toe. Diverse mensen zijn op verschillende momenten betrokken geweest in het proces om te komen tot een snellere en eenvoudigere werkwijze. De feedback van de betrokkenen uit alle geledingen van de organisatie heeft waardevolle informatie opgeleverd. Sinds eind november 2019 kunnen incidenten waarbij cliënten betrokken zijn, aan de hand van enkele korte vragen in het ECD worden gemeld.