Ga naar de inhoud

Incidenten

De registratie van incidenten was aan verbetering toeDiverse mensen zijn op verschillende momenten betrokken geweest in het proces om te komen tot een snellere en eenvoudigere werkwijze. De feedback van de betrokkenen uit alle geledingen van de organisatie heeft waardevolle informatie opgeleverd. Sinds eind november 2019 kunnen incidenten waarbij cliënten betrokken zijn, aan de hand van enkele korte vragen in het ECD worden gemeld. Incidenten waar geen cliënten bij betrokken zijn, kunnen inmiddels in een nieuw systeem in het PSW portaal gemeld worden. De nieuwe werkwijze biedt teams vanaf 2020 meer mogelijkheden om incidenten op teamniveau te analyseren.  

Het aantal meldingen schommelt al jaren rond hetzelfde aantal. In 2019 zijn er 1752 meldingen gedaan. De meeste incidenten gaan over agressie (824) en medicatie (363).  

Meldingen worden besproken met ouders/vertegenwoordigers en het team, zodat verbeteringen direct kunnen worden opgepakt.