Ga naar de inhoud

Interne audits en aandachtsfunctionarissen Kwaliteit

Kwaliteit van zorg ontstaat in de ontmoeting tussen mensen. Kwaliteit zit in persoonlijke aandacht, in eigen regie, in gelijkwaardigheid, in samenwerken, in de juiste zorg volgens professionele standaarden en in reflectie. Dé kwaliteit bestaat niet. Kwaliteit is datgene wat we met elkaar goede zorg vinden. Het fundament daarvan is bij PSW verankerd in De Taak. Binnen PSW gaan we samen op zoek naar wat kwaliteit voor eenieder van ons betekent, wat het goede is voor ieder uniek persoon. En hoe we hier samen in kunnen ontwikkelen door te proberen, te reflecteren, te leren en elkaar te inspireren.

Een goed onderbouwd en werkend kwaliteitssysteem ondersteunt hierin, zowel bij de uitvoering, de borging als de verantwoording. We hebben ons kwaliteitssysteem vertaald naar een tekening, om de verbinding tussen verschillende
aspecten van kwaliteit inzichtelijk te maken.

 

Interne audits
Een van de manieren om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg ervoor staat, zijn interne audits. Enkele aandachtsfunctionarissen kwaliteit (AFK) nemen deze interne audits af. Zij gaan daarvoor op locatie in gesprek met collega’s over hoe de zorg en ondersteuning ter plekke loopt. Interne audits zijn geen controlemiddel maar een manier om te leren van elkaar en om te verbeteren.

 

Aandachtsfunctionarissen kwaliteit

Aandachtsfunctionarissen kwaliteit (AFK) zijn de spil in het kwaliteitsbeleid. Zij steken de breinaald in de cake met betrekking tot kwaliteit van zorg en van arbeid in de teams en op de locaties waar zij werkzaam zijn. Ze zijn de schakel in het vertalen van beleid naar de dagelijkse praktijk en weer terug. Daarnaast zijn ze de aanjager van het continue verbeterproces. Dit vertaalt zich in de volgende taken: 

  • bewaken van handelen op gemaakte afspraken in het kader van een veilige woon- en werkomgeving (onder andere middels incidenten en de verbeterscan) 
  • delen van ervaringen en goede voorbeelden 
  • alert zijn op ontwikkelingskansen en verbetermogelijkheden. 

Bij het uitvoeren van deze taken worden ze gefaciliteerd door en stemmen ze af met de teamleider.  

 

Visie op kwaliteit
Via deze link kom je bij de visie op kwaliteit van PSW.