Ga naar de inhoud

Audits certificering HKZ en Blik op Werk

Certificering HKZ 

 

PSW werkt al jaren samen met het Keurmerkinstituut voor certificering in het kader van de HKZ. De samenwerking verloopt goed en medewerkers vinden het veelal leuk om over hun werk te praten en “hun” voorziening te laten zien. Binnen PSW rijst echter de vraag of dit nog steeds de vorm is om de blik van buiten naar binnen te organiseren. In 2021 gaan we de certificering evalueren en onderzoeken of er andere vormen zijn die (beter) passend zijn.

 

In 2019 en 2020 vond een audit plaats door het Keurmerkinstituut.
Quote auditoren: Het is heel bijzonder dat De Taak al zoveel jaar het centrum is in het denken over cliënten. Het primaire proces is en blijft constant goed. Medewerkers kunnen de zaken altijd goed vertellen en laten zien. PSW volgt niet zomaar elke ontwikkeling en ‘waan’ in het land, maar is op een positieve manier behoudend. Dit maakt PSW sterk. Eigen regie gaat ver bij PSW. Er wordt intensief gezocht naar iets waar de cliënt gelukkig van wordt en alles begint vanuit de vraag van de cliënt. Iedereen die in contact komt met PSW krijgt kansen om te ontwikkelen.

 

Onderwerpen die specifiek aandacht hebben gehad waren:

  • Vormgeven van meer structurele aandacht voor belangrijke thema’s als het herkennen van signalen van geweld in de zorgrelatie, huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Hoe worden medewerkers ondersteund in het omgaan met ethische dilemma’s;
  • Visie/ beleid op het in bezit hebben van (locatie)sleutels;
  • Professioneel handelen.
    Deze onderwerpen bieden ruimte voor doorontwikkeling.

 

Certificering Blik op Werk     

In 2019 vond een audit plaats door het Keurmerkinstituut.

PSW Werk kreeg een compliment voor de wijze waarop alle documentatie op orde is.
Tips om over na te denken waren er ook: veiligheid medewerkers bij eerste huisbezoeken, deskundigheidsbevordering/ zelfreflectie vormgeven, signalen van ontevredenheid bij cliënten eerder opmerken en oppakken en verdere borging van administratieve processen.