Ga naar de inhoud

Geluksscore

Geluksscores 2022

 

 

                                                                             

 

PSW breed wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘geluksscore’, die is gekoppeld aan het ondersteuningsplan. Aan de cliënt (en/of diens ouders/vertegenwoordigers) wordt expliciet gevraagd hoe gelukkig hij/zij is op specifieke domeinen. Dit gebeurt aan de hand van de basisvragenlijst die de begeleider bespreekt met de cliënt en die de kern vormt van het ondersteuningsplan. Deze meting en gesprekken vinden elk jaar opnieuw plaats.
De antwoorden van de cliënt (op een schaal van ‘Heel erg ongelukkig’ tot ‘Gelukkig’) op de verschillende domeinen worden vertaald in cijfers (2, 4, 6, 8 of 10). De gegeven antwoorden vormen samen een gemiddelde geluksscore per cliënt. De gemiddelde geluksscore over alle vragenlijsten vormt de PSW-brede geluksscore. De geluksscore meet als een soort thermometer de stand van zaken op dat moment en dient als vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen en als onderwerp van gesprek tussen cliënten (en/of ouder/vertegenwoordiger) en de begeleiding.

 

De PSW-brede gemiddelde geluksscore in 2022 is, net als in voorgaande jaren, 8,6.