Ga naar de inhoud

Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) gemeente

                                                                                                             

 

Het sociaal domein (gemeenten) vraagt deels andere kwaliteitsgegevens dan de Wlz. De meeste gemeenten zijn geïnteresseerd in de verplichte gegevens die volgens de Jeugdwet aangeleverd moeten worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Denk hierbij aan de reden van beëindiging jeugdhulp, uitval, cliënttevredenheid, de mate van zonder hulp verder kunnen, de mate van niet eerder in hulp zijn geweest en de mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt. Wachttijd en aantal calamiteiten zijn ook belangrijke items.