Ga naar de inhoud

Stakeholders denken mee over strategie

In het kader van de “strategiereis” van PSW om te komen tot een nieuw meerjaren strategieplan zijn eind 2019 externe relaties van PSW uitgenodigd: gemeenten, het Zorgkantoor VGZ, onderwijs, CCE (Centrum voor consultatie en expertise), private samenwerkingspartners, collega-instellingen in de VG, GGZ en VVT. Het ging om een themabijeenkomst over strategie, waarbij aan onze externe relaties werd gevraagd hoe zij PSW zien en wat ons volgens hen te doen staat de komende jaren. Bij die vragen is de kwaliteit die PSW levert door veel partijen benoemd. Daarbij vielen termen als zorgvuldig, open, warme zorg, professioneel en met passie voor de mens; naast aanbevelingen als innoveren, wat meer zakelijkheid, en vooral: meer samenwerken vanuit ketenverantwoordelijkheid. Deze aanbevelingen, met name die over innovatie en samenwerken vanuit ketenverantwoordelijkheid, krijgen een prominente plaats in de nieuwe strategie van PSW en worden ingevuld in ontwikkellijnen die in vervolg op het strategisch beleidsplan worden uitgezet. Klik hier voor een kort filmpje over de strategiesessies.