Ga naar de inhoud

Vierdaagse Basistraining LACCS-programma

De eerste lesdag gaan we vooral in op ‘Goed Leven’ en de waarden die daarbij horen. Een eerste kennismaking met het LACCS-huis. Het delen van, en doorleven van de waarden. Zijn ze echt allemaal even belangrijk? Waarom is het delen van de waarden zo belangrijk, en wat kun je ermee met je eigen cliënten? De deelnemers zullen tijdens de lesdag in ieder geval een zogenaamd Goed Leven gesprek gaan oefenen. Dit is een check: Hoe goed is het leven van deze cliënt? En wat zijn de verbeterpunten (doelen) voor de komende tijd?

 

De tweede lesdag staat in het teken van Ontwikkelingsdenken. Via voorbeelden, oefeningen en videomateriaal (ingebracht door de docent) worden de deelnemers bekend gemaakt met de termen en de betekenis van het Ontwikkelingsdenken.

 

De derde lesdag verdiepen we het Ontwikkelingsdenken en maken we de verbinding met de eigen praktijk. Vanuit de tweede lesdag zijn de deelnemers al bekend met de termen, nu leren zij hoe ze die kunnen herkennen bij hun eigen cliënten en hoe zij dit kunnen toepassen in de communicatie. Wat snapt de cliënt van de communicatie om hem heen? Hoe communiceert hij zelf? Hoe kan communicatie ondersteund worden? Welke keuzes kan een cliënt maken? Het onderwerp communicatie hangt sterk samen met het Ontwikkelingsdenken. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek. Dat is ook belangrijk met het oog op de toepassing in de eigen praktijk.

 

Tijdens de vierde lesdag staat het Contact centraal. Het aangaan/ houden van goed basiscontact is allesbehalve vanzelfsprekend bij cliënten met EMB en MVB. De deelnemers leren, aan de hand van videobeelden, de vijf contactprincipes te herkennen en toe te passen. Ook worden zij geprikkeld om op zichzelf te reflecteren en leerdoelen voor zichzelf op te stellen op dit gebied.