Ga naar de inhoud

“Ben nog meer transparant en betrek ouders/verwanten bij beslissingen.”

“Snel na de eerste Corona-uitbraak belde de zorgmanager Wonen mij. Haar vraag: of ik als voorzitter namens de centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR) mee wilde denken over alle ontwikkelingen en vooral de maatregelen die PSW moest of wilde nemen. Ik heb die periode veel contact gehad met PSW om vanuit ouder/verwantenperspectief mee te denken. Dat was fijn, maar ook lastig. Zelf ontmoette je door alle maatregelen nauwelijks nog andere ouders. Zonder informatie van de achterban vaar je dan voornamelijk op je eigen ervaringen.”

 

Corona was een overval

“De eerste Coronatijd was een overval voor iedereen. PSW moest snel beslissingen nemen in een onzekere en onbekende situatie. Veel maatregelen werden landelijk opgelegd en er was geen tijd voor formele procedures. Ik denk dat de meeste ouders/verwanten het belang van de maatregelen inzagen, zeker in die beginperiode. Wat ik zelf ervaren en van andere locaties gehoord heb, is dat ze zich daar geweldig in hebben geschikt, hoe lastig soms ook. Dat verdient complimenten. Zeker het tijdelijk bezoekverbod in de WBC’s was erg heftig. Persoonlijk heb ik ook de ervaring dat de teamleiders de ouders/verwanten goed op de hoogte hebben gehouden over alle ontwikkelingen in de WBC’s en AC’s. Ik heb grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Ook voor hen was, en is het nog steeds, een zware tijd.”

 

We hebben veel geleerd

“PSW heeft van de eerste Coronaperiode geleerd. Ik vind dat veel signalen van ouders/verwanten en de CCOVR goed zijn opgepakt. Zo is uitgesproken dat er geen bezoekverbod meer zal komen bij de WBC’s en dat de dagbesteding waar enigszins mogelijk, doorgang vindt. Uiteraard indien verantwoord. Na de eerste hectiek hebben de teamleiders het overleg met de klankbordgroepen weer opgepakt. Daarnaast was Corona een vast agendapunt in de CCOVR en is er een PSW Corona Klankbordgroep gestart met vertegenwoordiging van ouders/verwanten vanuit alle PSW sectoren. Op deze manier zijn we met PSW in gesprek gebleven en is ook de formele medezeggenschap nu beter betrokken bij alle ontwikkelingen.”

 

Toekomst

“Naast alle vervelende en moeilijke ervaringen, heeft Corona ook positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Bijvoorbeeld een meer op maat ingerichte dagbesteding (later beginnen en/of deels in de woning dagbesteding). Ook dat bespreken we met PSW. Formeel of informeel, lokaal of centraal: het blijft belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. PSW zou wel nog wat transparanter kunnen zijn in wat ze doen en beslissen. Ouders/verwanten denken soms dat er weinig of niets gebeurt, terwijl dat achter de schermen wel degelijk zo is. PSW kan daar nog meer duidelijkheid in geven. Een goede communicatie in deze is heel belangrijk. Dan weten ouders/verwanten dat iets aandacht heeft. Zeker in onzekere tijden als een Coronacrisis.”

 

 

 

Thijs van Lier is vader van Janneke, die bij PSW in Reuver woont en in het activiteitencentrum dagbesteding  krijgt. Thijs is voorzitter van de lokale ouderverwantenraad wonen-dagbesteding zorggroepen WBC Oude Baan- AC Reuver en van de centrale cliënten/ouder/verwantenraad van PSW.