Ga naar de inhoud

“In 3 weken tijd 1000 cliënten en 200 medewerkers met beeldbellen verbonden!”

Marlou van Dijck werkt binnen PSW bij de afdeling ICT (Informatie- en communicatie technologie). Zij beheert onder andere de applicatie Vicasa die PSW gebruikt voor beeldbellen met cliënten. Door de Corona-uitbraak in maart 2020 kwam de invoering van beeldbellen in een stroomversnelling. De afdeling ICT leverde in die periode een daadkrachtige en daarmee wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van veel cliënten in met name de ambulante begeleiding. En ook in de toekomst zal deze bijdrage van meerwaarde blijven.

 

Proef

“We waren eigenlijk net bezig met een pilot, om het beeldbellen met cliënten breder in te zetten in onze ambulante zorg. Niet in plaats van, maar in combinatie mét fysieke begeleiding (de zogenaamde ‘blended care’). We hadden bij de cliënten onderzocht of er behoefte aan beeldbellen was. Het antwoord daarop was: ja!. Vervolgens hebben we een pilotgroep van begeleiders en cliënten samengesteld en zijn de eerste ervaringen opgedaan, geëvalueerd en waar nodig aangepast.”

 

Het moet gewoon….

“Toen kwam de eerste Corona lockdown en dacht ik: Vicasa beeldbellen zou wel eens een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn binnen de thuisbegeleiding. Fysiek contact was immers nauwelijks mogelijk. Voor ik het zelf in de gaten had, riep ik: “Laten we Vicasa nu snel breed gaan verspreiden binnen PSW Thuis en Junior, anders is er daar geen zorg mogelijk!”

’s Avonds sloeg de twijfel toe: had ik niet teveel beloofd? Zou het wel lukken, de pilot stond immers nog in de kinderschoenen.”

 

Sneltreinvaart

“Vanaf dat moment hebben we bergen werk verzet. Mijn manager roosterde me vrij, zo kon ik me helemaal focussen op het beeldbellen. Collega’s namen mijn andere werkzaamheden over en werktijden werden flexibel (en namen flink toe!). Ik ervoer alleen maar medewerking, begrip en stimulans. Dat laatste was bij tijden wel nodig. Er moest zo veel gebeuren in zo een korte tijd, dat de energie af en toe even op was.”

 

Resultaat

“Binnen drie weken hebben we meer dan 1000 cliënten en 200 medewerkers ‘verbonden’ met Vicasa. En niet alleen cliënten van PSW Thuis en Junior. Ook binnen Wonen en de Dagbesteding bleek er veel behoefte te zijn aan beeldbelcontact. Deze uitrol vroeg heel veel invoerwerk van gegevens, technische handelingen, aanschaf van apparatuur (als de cliënt zelf geen geschikte apparatuur had, leverde PSW die), instructies opstellen, ‘helpdeskwerk’ en overleg. Ik heb dat samen gedaan met projectleider Lizan van Ooijen en de leverancier. Deze goede samenwerking heeft echt bijgedragen aan het succes. Naast het beeldbellen tussen cliënten en medewerkers hebben we ook nog de beeldzorgcentrale opgezet. Cliënten konden elke dag tussen 07.00-21.00 uur een helpdesk van begeleiders bellen met vragen, twijfels, zorgen of gewoon voor contact of een praatje. Dat werd erg op prijs gesteld.”

 

Gelukt

Ik had veel beloofd, maar we hebben het klaar gespeeld! Dat geeft nog steeds een enorme kick. Dat het gelukt is, was mede mogelijk door het vertrouwen dat PSW me gaf, de ruimte om zaken uit te proberen en dat te doen waarvan je denkt dat het nodig is. We hebben een mooi resultaat neergezet waardoor PSW veel cliënten ondanks Corona kon blijven ondersteunen. Cliënten hebben teruggegeven dat ze daar blij mee waren. Ik weet ook zeker dat het veel nazorg heeft voorkomen.

Een andere ‘bijvangst’ is dat veel cliënten en medewerkers hebben ervaren dat beeldbellen iets kan toevoegen aan de begeleiding. Die positieve ervaringen doen me goed en maken alle inspanningen dik de moeite waard. We ontwikkelen het beeldbellen verder, bijvoorbeeld met een ‘vertaal’ functie voor mensen die doof zijn en door het voor de begeleider mogelijk te maken het beeldscherm te delen en een derde uit te kunnen nodigen voor het beeldbelgesprek. We zijn nu ook aan het kijken om een opleidingsprogramma voor de begeleiders samen te stellen. Zodat beeldbellen nog meer bijdraagt aan het leven van de cliënt.”