Ga naar de inhoud

Dankwoord voorzitter CCOVR

De voorzitter van de Centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR), Thijs van Lier, richt graag het woord tot alle medewerkers van PSW om zijn dank uit te spreken.

 

Beste medewerkers van PSW,

 

Regelmatig lezen we in de krant dat het applaus voor zorgmedewerkers is verstomd. En daarbij wordt dan vooral gewezen op de medewerkers in de ziekenhuiszorg. Daar wil ik graag verandering in brengen en dan met name voor alle (zorg)medewerkers die bij PSW werkzaam zijn.
Ook jullie worden weer geconfronteerd met de zogenaamde 4e coronagolf. De besmettingen nemen weer toe, het ziekteverzuim loopt op en jullie moeten weer allemaal mondkapjes dragen. Bij een besmetting moeten jullie zelfs volledige beschermende kleding aan. En dat terwijl jullie liefst je eigen, voor de bewoners/cliënten herkenbare gezicht, laten zien. Door het toenemende ziekteverzuim wordt er steeds vaker een beroep op jullie gedaan. Ben je net toe aan een beetje vrije tijd en rust om weer op adem te komen, moet je toch weer komen werken om de diensten rond te krijgen.

 

Ook bij corona in de thuissituatie willen jullie het liefst voor je naasten zorgen en er voor ze zijn. Immers ook zij hebben dan jullie zorg en aandacht hard nodig. Maar ook dat laat de huidige situatie vaak niet toe. Immers bij de cliënten van PSW is die zorg en aandacht ook hard nodig en kan jullie inzet niet gemist worden.

 

Ook wordt nog van jullie gevraagd om je in te schrijven voor de corona flexpool om, daar waar de nood het hoogst is, bij te springen. Meestal op een voor jullie vreemde locatie met bewoners/cliënten die voor jullie onbekend zijn.

 

Daarnaast, hoe leg je de bewoners/cliënten uit wat er aan de hand is? Waarom dat mondkapje, waarom die beschermende kleding, waarom ineens een vreemde medewerker. Wat te doen als iemand op zijn eigen kamer in isolatie moet? Hoe moet dit op een zo min mogelijk belastende wijze? Hoe leg je dat uit? Hoe houd je iemand bezig? Wat als iemand erg ziek is en een intensieve verzorging vraagt? Wat vergt dit weer van extra inzet van de medewerkers?

 

Daarnaast hoor je ook vaker van agressie jegens zorgmedewerkers omdat bepaalde maatregelen niet worden begrepen of men het er niet mee eens is. Naar mijn mening is dat volkomen misplaatst. Ik ga er ook van uit dat dit jegens de medewerkers van PSW niet aan de orde is. Alles wordt immers gedaan om besmettingen zoveel als mogelijk te beperken en het garanderen van een zo optimaal mogelijke zorg voor onze kinderen/verwanten op een manier zoals wij van PSW gewend zijn.

 

Daarom wil ik op deze wijze mijn diepe respect en bewondering uitspreken voor het werk dat jullie als medewerkers van PSW verzetten in deze hectische tijd. Het duurt al heel lang en het gaat wellicht nog even duren. Maar samen, met begrip en respect naar elkaar toe, komen we hieruit, daar ben ik van overtuigd. Hopelijk komt er snel meer rust, wordt de werkdruk verminderd en is er weer snel meer tijd om leuke dingen te doen.

 

Ik wil jullie daarom allemaal een digitaal daverend applaus geven en nogmaals hartelijk bedanken voor jullie inzet en passie en wens jullie, ondanks alles, prettige feestdagen en een gezond en hopelijk coronavrij 2022 toe.

 

Met vriendelijke groeten,
Thijs van Lier,
Voorzitter CCOVR