Ga naar de inhoud

Ouders voor ouders

Bestuurder Stephan Bodde werd door een moeder (van een kind dat in zorg is bij PSW) benaderd met de vraag of Ouders voor ouders een goed initiatief zou zijn voor PSW. Zij had gelezen over Ouders voor ouders bij een andere zorgaanbieder, vond het prima passen bij ‘werken in de driehoek’ en was er enthousiast over geworden. Stephan Bodde deelde die mening en zette de vraag uit om te onderzoeken of er ook binnen PSW behoefte was aan dit initiatief. Zo ja, dan zou PSW een proefperiode instellen en willen faciliteren.

 

Wat is Ouders voor ouders?

Ouders voor ouders wil ouders/verwanten onderling met elkaar in contact brengen. Om ervaringen te delen, het hart te luchten, vragen te stellen of een luisterend oor te bieden. Omdat praten met iemand die ook een naaste met een beperking heeft en die dezelfde ervaringen meemaakt of heeft meegemaakt, anders voelt dan praten met een professionele medewerker. Ouders/verwanten die hier behoefte aan hebben, kunnen contact opnemen met ouders/verwanten die zitting hebben in een groep van ‘ervaringsdeskundigen’. PSW begeleidt die groep ouders/verwanten en faciliteert het proces. Ouders voor ouders is niet bedoeld als klachtencommissie of vertrouwenspersoon, die zaken heeft PSW al anders ingericht.

 

Behoefte peilen

Een klein werkgroepje bestaande uit betreffende moeder, een teamleider en een communicatiemedewerker stelde een korte vragenlijst op en verspreidde die onder een groep ouders/verwanten (de 85 leden van de klankbordgroepen) en de teamleiders. Het resultaat was duidelijk: er was behoefte aan dit initiatief of er werd ingeschat dat ook andere ouders/verwanten deze behoefte zouden kunnen hebben.

 

Vervolg

Dit resultaat heeft er toe geleid dat PSW in 2022 een tweejarige proef start. Eind 2021 is een oproep gedaan welke ouders/verwanten zitting willen nemen in de groep ‘ervaringsdeskundigen’. Dit leidde tot zes aanmeldingen, voldoende om te starten. In 2022 zullen de verdere voorbereidingen getroffen worden zoals een startbijeenkomst, afspraken over de begeleiding en werkwijze, het inrichten van de website en verdere voorwaarden. Als dit alles gedaan is, kan de proef van start en gaan we volgen hoe Ouders voor ouders verloopt.

NB: Om niet de indruk te wekken dat Ouders voor ouders alleen maar voor ouders is bedoeld maar ook voor andere familieleden, is de naam in 2022 aangepast naar “Een luisterend oor, ouders/verwanten voor elkaar.”