Ga naar de inhoud

Professionaliseringsslag maken in begeleiding leerlingen en stagiairs

Lilian Lormans, teamleider binnen de sector wonen, wordt per 1 januari 2022 voor acht uur per week benoemd als coördinator beroeps en praktijkvorming (BPV). In deze functie gaat Lilian het beleid met bijbehorende procedures voor het totale traject van plaatsing en doorstroming van leerlingen en stagiaires optimaliseren, van het moment van werving en benoeming tot en met de afhandeling van de leerwerkovereenkomsten. Wat heeft tot deze stap geleid en hoe draagt hij bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg?

 

Lilian
“Leerlingen en stagiairs stellen altijd vragen, zetten aan het denken, brengen frisse ideeën en leggen soms zelfs zaken binnen een team of werkwijze bloot, die door onszelf niet meer gezien worden. Die bewustwording alleen al verbetert de zorg, je leert ervan. Daarnaast wil je als organisatie bijdragen aan het opleiden van nieuwe collega’s. Dat argument is gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt belangrijker geworden, de zorg staat te springen om nieuwe mensen. We hadden binnen PSW al langer een werkgroep beroeps en praktijkvorming, maar de nieuwe situatie vroeg om een professionaliseringsslag. Zodat we ook in de toekomst blijven leren en voorzien blijven van nieuwe collega’s.”

 

Stagiairs
“Het aantal stagiairs in de beroepsopleidende leerweg (BOL) daalt omdat minder studenten voor de zorg kiezen. Dat is zorgelijk. Wij waren afhankelijk van de opleidingen waar en hoeveel stagiairs we elk jaar ter beschikking kregen. Die toewijzing paste vaker niet met de plekken die wij vrij hadden om stagiairs te begeleiden. Wij willen daar een verbetering in doorvoeren en gaan met de opleidingen in overleg over een nieuwe werkwijze. Die houdt in dat wij een groep stagiairs toegewezen krijgen en zelf de verdeling binnen PSW maken waar ze aan de slag gaan. Zo komen de stagiairs op passende werkplekken, voor hen en voor PSW, waar ze goed begeleid kunnen worden en kunnen leren.”

 

Leerlingen
“PSW heeft de laatste jaren al meer ingezet op het aannemen van zogenaamde zij-instromers: mensen uit een ander werkveld die de stap naar de zorg willen maken, maar daarvoor niet de juiste opleiding hebben. Deze leerlingen beroepsbegeleidende leerweg (BBL) worden tijdens het werken opgeleid en gaan daarnaast een dag per week naar school. Uiteindelijk halen zij een MBO diploma  (persoonlijk) begeleider specifieke doelgroepen of gehandicaptenzorg niveau 3 of 4. Het fijne van zelf opleiden van medewerkers is dat je ze meeneemt in de manier van werken in je eigen organisatie en dat je op elk moment daarin kunt ondersteunen of bijsturen. Dit jaar hebben wij de werving van nieuwe leerlingen al opgeschroefd naar 30. In 2022 is ons streven 60 nieuwe leerlingen aan te nemen. Ambitieus, maar noodzakelijk gezien de arbeidsmarkt. Als je meer leerlingen wilt aannemen, moet je dat goed faciliteren en regelen. Vandaar onze professionaliseringsslag.”

 

BBL café
“Een van de zaken die we daarvoor dit jaar hebben opgezet is een nieuwe uitgebreide wervingsprocedure, meer dan voorheen alleen een brief en sollicitatiegesprek. Zo willen wij beter monitoren wie geschikt is en bij PSW past, maar kunnen ook de sollicitanten zelf beter inschatten of zij de goede keuze gaan maken. Na de eerst briefselectie komen de sollicitanten naar ons BBL café voor een speeddate. Ze voeren twee gesprekken, met een teamleider en een personeelsfunctionaris, krijgen een presentatie over PSW én schrijven een korte pitch over hun motivatie, wensen, ideeën en verwachtingen. Als beide partijen na het BBL café verder met elkaar in zee willen, volgt er een verdiepend gesprek en een meeloopdag. Is de klik er van beide kanten, dan wordt de procedure afgerond met een leerwerkovereenkomst en wordt gekeken waar de nieuwe leerling het eerste jaar aan de slag gaat. Door deze gedegen procedure is voor de leerling en PSW duidelijker wat we van elkaar kunnen verwachten en leggen we een betere basis voor een goede en  succesvolle opleiding en hopelijk langdurige samenwerking.”

 

Binden en boeien
“Wij hebben goede ervaringen met zij-instromers. Het zijn nieuwe medewerkers die bewust kiezen voor de zorg als een ommedraai in hun werkende leven. Ze stappen gemotiveerd in hun nieuwe werk- en schoolloopbaan. Een pittige combinatie, zeker omdat veel leerlingen een gezinssituatie hebben. Wij willen hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij de ontwikkeling doormaken die zij willen en wij nieuwe collega’s krijgen die passen bij PSW. We gaan hiervoor, op basis van hun eigen feedback, de scholing van de werkbegeleiders verbeteren. In 2021 hebben we het voor zij-instromers al aantrekkelijker gemaakt om te kiezen voor de zorg bij PSW door een hoger instapsalaris aan te bieden op basis van algemene werkervaringsjaren. Het aantal aanmeldingen is hierdoor gestegen. Daarnaast gaan we invoeren dat leerlingen al na één jaar een vaste arbeidsovereenkomst krijgen. Op deze manier willen we ze sneller aan ons binden. Dit is een leerpunt vanuit de ervaring dat de afgelopen jaren leerlingen ons na hun opleiding verlieten, wat natuurlijk jammer is. Waar we ook van hopen dat het leerlingen aan ons bindt is dat we hen na het eerste jaar gerichter gaan ondersteunen bij hun eigen leerroute. We willen beter aansluiten bij individuele leerdoelen, wensen en persoonlijke ontwikkeling. Hoe wil iemand zich ontwikkelen en hoe ziet zijn/haar leerroute er dan uit? Dus een opleiding die meer op maat is. Wij denken dat die meer motiveert en dus betere begeleiders voorbrengt. Dat wil je voor de medewerker, maar zeker ook voor de cliënten, want daar doen we het uiteindelijk voor!