Ga naar de inhoud

Vrij is vrij

Na een week hard werken in het WBC zit je lekker met je partner op het terrasje of speel je met je kinderen in de tuin. Je krijgt een appje op je mobieltje: er zijn zieke collega’s, of je kunt komen werken. Je denkt aan de cliënten en wat er allemaal moet gebeuren en voor je het weet zeg je, alweer, ‘ja, ik kom wel’.

 

Voor veel medewerkers een herkenbare situatie. Zeker in de afgelopen twee Coronajaren heeft PSW een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers. In de praktijk blijkt dat veel teams de gaten in de roosters zo veel mogelijk zelf opvullen. Ondanks dat er een Corona flexpool is, medewerkers van de ondersteunende diensten kunnen worden ingezet en in noodgevallen zelfs een beroep kan worden gedaan op gespecialiseerde uitzendbureaus. “Wij kennen onze cliënten zelf toch het beste” en “met een vreemde collega naast me heb ik net zoveel werk” zijn hierbij de meest gehoorde argumenten. Het getuigt van een enorme betrokkenheid en de continuïteit en stabiliteit komen de cliënten zeker ten goede. Maar wat als de belasting te hoog wordt? Teamleider Wonen Lilian Lormans wilde dat voorkomen en deed haar teams een voorstel.

 

“De betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers is heel groot. Maar door Corona is de belasting echt hoog geworden, vaak zelfs te hoog. Je moet je medewerkers dan een beetje beschermen. Begeleiders kregen er meer last van dat ze steeds gebeld werden om in te vallen. Als je zo betrokkenheid bent, is nee zeggen moeilijk. Daarnaast staat in de CAO: ‘vrij is vrij’. Op basis van beide zaken heb ik mijn teams een voorstel gedaan: we voeren een bereikbaarheidsdienst voor medewerkers in. Aanvankelijk vonden de teams dat ‘natuurlijk’ niet nodig met de opmerking ‘het lukt ons wel’. Na weer bezettingsproblemen heb ik de knoop doorgehakt en een proefperiode van drie maanden ingelast. Al na een maand kreeg ik reacties als ‘dit is toch wel fijn’ en ‘dit geeft mij echt meer rust.’

 

“Het voorstel houdt in dat we in het vaste rooster verwerken dat elke medewerker op een afgesproken dag oproepbaar is voor als er bezetting nodig zou zijn. De medewerker die oproepbaar is, kan tussen 07.00 en 11.00 uur gebeld worden en neemt dan de dienst over. Dat houdt in dat je de andere dagen dat je vrij gepland bent, ook daadwerkelijk vrij hebt. Wordt je niet opgeroepen, heb je de rest van de dag ook gewoon vrij. Voor de uren die je oproepbaar bent, krijg je een kleine vergoeding. Het betekent ook dat niet iedereen steeds gebeld of geappt wordt, alleen dat geeft al meer rust.”

 

In de teams van Lilian wordt nog steeds met deze bereikbaarheidsdienst gewerkt en ook enkele andere woonteams maken er al gebruik van. In 2022 wordt het systeem op proef binnen de hele sector wonen ingevoerd om te kijken of het voldoet en medewerkers het prettig vinden. Lilian: “Daarbij kijken we goed hoe het werkt bij kleine teams omdat je dan vaker oproepbaar bent. Dat is een aandachtspunt dat we zeker meenemen.”