Ga naar de inhoud

Afdeling Zorgbemiddeling

Sinds een klein jaar is binnen PSW de afdeling Zorgbemiddeling actief (voorheen  ‘Maatschappelijk werk’). PSW heeft voor Zorgbemiddeling gekozen omdat deze benaming gangbaar is in de zorg en beter weergeeft wat de afdeling voornamelijk doet: de zorg bemiddelen voor nieuwe cliënten van PSW. Marlie Van Roij combineert sinds 1 april van dit jaar haar werk als persoonlijk begeleider in WBC Vlasrootsingel met haar functie binnen Zorgbemiddeling: “Je kunt ons zien als de voordeur van PSW voor nieuwe cliënten en hun vertegenwoordigers. Ook al zitten we in het Centraal Bureau helemaal achteraan in de gang.” 

 

Afdeling ontwikkelt door 

Marlie: “De afdeling draait volop, maar is ook nog in ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld het wachtlijstbeheer in een beter systeem ondergebracht. Op die lijst staan circa 150 mensen die bij PSW willen wonen of logeren; met hun wensen en urgentie. Twee keer per jaar hebben we telefonisch contact met hen om te kijken of hun vraag nog actueel is of dat er mogelijk wijzigingen zijn, bijvoorbeeld een verbreding van de regio van voorkeur. Je begrijpt dat hoe specifieker de wensen zijn, hoe langer het kan duren eer er een woonplek is. Wij bemiddelen op dit moment alleen nog voor woonvragen. Aanvragen voor Junior en Thuis die ons bereiken, verwijzen wij naar de regioleiders of begeleiders C. Voor dagbesteding komen de meeste aanvragen rechtstreeks na schoolstages binnen bij de introductiebegeleiders. Als thuiswoners die onze dagbesteding bezoeken een woonvraag hebben, komt die meestal ook via de introductiebegeleiders bij ons terecht.”  

 

Het aanmeldingsproces  

“Na de eerste telefonische contacten met een geïnteresseerde gaan we op huisbezoek om persoonlijk kennis te maken, de precieze zorg- en woonwens te inventariseren, aanvullende informatie op te halen en over PSW te vertellen. We horen van cliënten en vertegenwoordigers vaak terug dat deze huisbezoeken erg gewaardeerd worden. Als de cliënt of zijn/haar ouders/vertegenwoordigers dit willen, brengen we samen een oriënterend bezoek aan een locatie. Het doel hiervan is een goed beeld te geven hoe we ons bij PSW inzetten voor de bewoners en hoe onze woonlocaties er uitzien. De persoonlijke contacten bij de huisbezoeken en rondleidingen zijn zeer divers, ik vind dit het leukste deel van mijn werk!  

De informatie die we ophalen met het huisbezoek gaat vervolgens samen met opgevraagde dossiergegevens naar de zorgmanager wonen en een gedragskundige. Die laatste beoordeelt uiteindelijk of PSW een aanmelding kan beantwoorden. Omdat wij een begeleidende en geen behandelende organisatie zijn, kunnen wij niet aan alle woonbegeleidingsvragen tegemoetkomen. Kan dat wel, dan wordt de aanvrager op de wachtlijst gezet.  

 

Meer diensten 

Tijdens ons huisbezoek informeren we geïnteresseerde cliënten en ouders/vertegenwoordiger ook over andere diensten die we vanuit PSW kunnen bieden. Logeren kan bijvoorbeeld een ontlasting zijn voor ouders en biedt nieuwe cliënten de mogelijkheid een stukje kennis te maken met wonen. Als er een plaats vrijkomt op een WBC en dat kan jaren duren, kijkt Zorgbemiddeling welke potentiële cliënt van de wachtlijst hiervoor in aanmerking komt. We hanteren hierbij het uitgangspunt dat de aanmeldingsdatum niet het bepalende criterium is voor plaatsing. We kijken altijd of een cliënt past bij de bewoners die al in een WBC wonen. Dit wordt aan het begin van een traject duidelijk aan nieuwe woonkandidaten verteld. Bij een mogelijke plaatsing gaat Zorgbemiddeling samen met het team van dat WBC de zorgvraag nog eens goed bekijken en worden er afspraken gemaakt hoe het verhuizen concreet gemaakt kan worden. Twee keer per jaar hebben wij overleg met meerdere collega organisaties in de regio. Wanneer PSW niet aan een woonwens kan voldoen, wordt gekeken of een andere organisatie misschien wel passend is. Daarnaast ondersteunt Zorgbemiddeling bij wijzigingen van het zorgzwaartepakket van huidige wooncliënten. Dit doen we als de zorgintensiteit niet meer overeenkomt met de geldige WLZ indicatie. Als laatste hebben we een rol als er vragen zijn van huidige wooncliënten voor een andere woonvorm of een ander WBC. Deze interne aanvragen worden ook in de wachtlijst verwerkt.” 

 

De afdeling Zorgbemiddeling bestaat uit Wendy Erckens en Marlie Van Roij. Je kunt Zorgbemiddeling bereiken via het mailadres zorgbemiddeling@psw.nl  

 

 

 

Marlie Van Roij                                                                          Wendy Erckens