Ga naar de inhoud

De beweegtas

Dylan Wolf diende als uitdaging op platform Kanguroe zijn idee ‘de beweegtas’ in. Het werd de winnende inzending van PSW. Dylan is begeleider van AC Tegelen en verzorgt daar onder andere de bewegingsactiviteiten voor de deelnemers. Zijn idee ’de beweegtas’ zet hij in Tegelen al in. Als winnaar van de Kanguroe uitdaging krijgt Dylan een half jaar extra tijd en ruimte om zijn idee structureel in te bouwen in het programma van AC Tegelen en om het verder te verspreiden binnen PSW. Deze inzet wordt bekostigd vanuit de innovatiegelden van PSW.

 

Positieve Gezondheid

Dylan: “De beweegtas is eigenlijk een onderdeel van een heel pakket aan ‘Positieve Gezondheid’ activiteiten die ik wil gaan ontplooien. Daar horen ook gezonde voeding en educatie over Positieve Gezondheid bij. We krijgen bijvoorbeeld elke dinsdag een flinke tas fruit van de AH in het dorp. Daar kan iedereen gebruik van maken. Ik ben er trots op dat Positieve Gezondheid in AC Tegelen na de zomer een vast onderdeel in het rooster wordt, net zoals de andere activiteiten. Cliënten kunnen zich daarop inschrijven. Al naar gelang de groep en omstandigheden plannen we telkens wat we gaan doen.”

 

De beweegtas

Op dit moment begeleidt Dylan op maandagochtend twee groepen waarmee hij buiten gaat bewegen: daar komt de beweegtas om de hoek, een heel eenvoudige en laagdrempelige aanzet om met bewegen bezig te zijn: “Ik ben met cliënten naar de winkel gegaan en we hebben samen een grote tas gevuld met uitnodigende sport- en spelmaterialen. Door het samen te doen, werd het enthousiasme al meteen gewekt. Kijk vooral wat past bij jouw cliënten! Het belangrijkste is dat er plezier beleefd wordt aan het bewegen, dan blijven mensen meedoen. Je hebt daarvoor geen sportschool nodig. Een flinke portie enthousiasme en gemakkelijk aan te pakken materialen en je kunt aan de slag. Muziek erbij motiveert overigens bijna altijd!

 

Enthousiasmeren

“We nemen de ervaringen in Tegelen mee om dit idee verder uit te rollen binnen PSW, het plan van aanpak ligt al klaar. Ik hoop mijn enthousiasme over te brengen op andere begeleiders en locaties zodat zij het idee ook gaan omarmen. Daarvoor heb je altijd een of meer kartrekkers per locatie nodig. Ben jij die kartrekker of heb je al interesse of vragen? Neem contact met me op via d.wolf@psw.nl.“

 

PSW is inmiddels gestopt met de samenwerking met Kanguroe. De achterliggende gedachte werd omarmd, maar de uitvoering bleek niet laagdrempelig genoeg om er succesvol mee aan de slag te gaan.