Ga naar de inhoud

Samen de kennis, samen de zorg

PSW en Land van Horne slaan handen ineen 

Op 9 september was het zover: bestuurders Stephan Bodde van PSW en Marjon van de Mortel namens Land van Horne ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Land van Horne en PSW gaan gezamenlijk in voorjaar 2023 een gemengde woongroep in Weert openen die plek biedt aan ouderen met dementie vanuit Land van Horne en ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking vanuit PSW. Door de samenwerking wordt belevingsgerichte zorg op maat geboden waarbij cliënten passende zorg ontvangen.

 

Krachtenbundeling voor zorg op maat
Mensen worden steeds ouder met daarbij horende geriatrische en somatische zorgvragen. Het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking treedt vaak vroeger in, terwijl ook hun levensverwachting juist steeds hoger wordt. Daarbij komen nieuwe uitdagingen in de zorg en ondersteuning naar voren die passen bij deze levensfase. Om te kunnen voldoen aan de veranderende behoefte en zorgvraag van de ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking met een dementieel beeld, heeft PSW met Land van Horne zorgvuldig onderzocht of de verstandelijk gehandicapte zorg en ouderenzorg met elkaar verbonden kunnen worden. Om zo de best passende zorg te kunnen bieden voor cliënten. Stephan Bodde: “We zien veel overeenkomsten tussen de kwetsbare oudere met dementie binnen Land van Horne en de ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking binnen PSW: de zorg en aandacht voor de bewoners, de afspraken over werkwijzen en processen in het team, het creëren van een huiselijke omgeving en de behoefte aan meer ondersteuning voor de cliënt”.

 

Woongroep Hornehoof
Het resultaat? In Zorgcentrum Hornehoof te Weert openen PSW en Land van Horne in het voorjaar van 2023 een woongroep voor zes cliënten van beide organisaties. De bewoners worden begeleid door zowel medewerkers van Land van Horne als van PSW. Marjon van de Mortel: “Samen openen we een kleinschalige woonvorm voor oudere mensen met een cognitieve beperking vanuit de ouderenzorg én de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waarin de bewoners zo gewoon mogelijk kunnen wonen.” Door samen te werken delen we kennis en kunde, leren we van elkaar, vullen we elkaar aan en bereiken we synergie waardoor we optimale zorg op maat kunnen bieden waarbij het welzijn van de cliënten leidend is. De zorg en begeleiding is gericht op het creëren van een veilige en vertrouwde woonomgeving, waar men zich thuis voelt, gelukkig kan zijn en de geboden agogische, medische en verpleegkundige zorg veilig, kwalitatief goed en passend is. Er is gekozen voor een woongroep in zorgcentrum Hornehoof, omdat hier een huiselijke en veilige omgeving gecreëerd kan worden op de begane grond met voldoende beweegruimte. Ook medische en verpleegkundige hulpmiddelen en behandeldiensten zijn hier in huis.

 

Onderzoek resultaten samenwerking
Omdat het een nieuw woonconcept betreft, gaan Land van Horne en PSW uitgebreid aandacht besteden aan het monitoren van resultaten, waarbij zowel gekeken wordt naar ervaringen van cliënten, hun naasten en van de medewerkers. De ervaren kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief wordt in kaart gebracht door middel van Ruimte voor Zorg metingen; individuele gesprekken met bewoners, naasten, medewerkers en aanvullende observaties. Daarnaast monitoren we in hoeverre medewerkers meerwaarde ervaren van de samenwerking en welke aanvullende behoeften zij mogelijk hebben. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, waaraan Land van Horne deelnemer is.

 

Over PSW en Land van Horne
PSW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of andere ondersteuningsvraag bij wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije tijd. Dat doen we met circa 1150 betrokken en bekwame medewerkers en 500 vrijwilligers in Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Dat ieder mens een volwaardige plaats in onze samenleving verdient en meetelt, is voor ons geen streven maar een uitgangspunt. Onze kleinschalige locaties staan daarom midden in de samenleving; onze begeleiding, ook ambulant, is gericht op participeren in de maatschappij. We gaan uit van de eigen regie van mensen en bieden die ondersteuning die nodig is bij het zelf richting en inhoud geven aan een eigen leven. Dat doen we samen met ouders/familie/netwerk. We willen een betrouwbare organisatie zijn door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.     

 

Land van Horne is een organisatie die zich richt op zorg, wonen en welzijn. Met ruim 2700 medewerkers en 1300 vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en diensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Someren en Leudal. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van de vele locaties in de regio kunnen wij goede, veilige en passende zorg bieden aan onze cliënten. Thuis, of dicht bij huis. Deze zorg wordt gerealiseerd door een team van professionele en betrokken medewerkers die het welbevinden van de cliënten vooropstellen. Onze medewerkers staan stil bij morele vragen die zich kunnen voordoen in de zorgrelatie, met als doel een hoge kwaliteit van zorg en werkgeluk voor zichzelf en elkaar.