Ga naar de inhoud

Samenwerkingsverband Gehandicaptenzorg Limburg

Onlangs mochten wij de bestuurders van de acht deelnemende partijen aan het samenwerkingsverband gehandicaptenzorg Limburg interviewen over hun samenwerking binnen de gehandicaptenzorg in Limburg.

 

De samenwerking is een initiatief van Daelzicht, Radar, Dichterbij, WonenPlus, PSW, Pergamijn, Koraal en SGL dat ontstaan is vanuit het besef dat men grotendeels voor dezelfde uitdagingen staat binnen het speelveld van de gehandicaptenzorg.

 

‘En aangezien de verbinding er al lag tussen deze 8 partijen vanuit een aantal lopende samenwerkingen, was de stap om samen aan de slag te gaan met deze gezamenlijke thema’s eigenlijk een logische,’ merkt Cecile Stallenberg van Dichterbij direct op. ‘Het besef en het geloof dat we samen veel meer kunnen bereiken kwam tijdens onze bijeenkomsten namelijk steeds nadrukkelijker naar voren,’ zo stelt ze.

 

Samenwerken vereist ook loslaten van patronen

Stephan Bodde van PSW voegt daar nog aan toe: ‘De uitdagingen die we voorstaan in de zorg, en met name de gehandicaptenzorg, zijn eigenlijk groter dan dat we afzonderlijk aankunnen. Dat vraagt dus ook dat we over onze eigen schaduw heenstappen en de handen ineenslaan om de zorg voor onze cliënten in de provincie Limburg passend en duurzaam moeten gaan organiseren. Dat betekent ook dat we misschien een aantal vaste patronen uit het verleden los zullen moeten laten en samen op zoek moeten naar nieuwe kansen voor de toekomst. Daar is deze samenwerking een mooie aanzet toe!’

 

Als je de deelnemende organisaties naast elkaar zet en kijkt naar de uitdagingen die voorliggen binnen de (gehandicapten)zorg dan vallen eigenlijk twee zaken op. Enerzijds is er namelijk een aantal uitdagingen die alle organisaties in de gehandicaptenzorg voor hebben liggen. ‘Dan hebben we het over concrete thema’s als dienstverlening, arbeidsmarkt en zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg,’ geeft Lidy Evenhuis van SGL aan. ‘Als je weet dat je allemaal dezelfde uitdagingen voor hebt liggen, hoe mooi is het dan om gebruik te kunnen maken van elkaars krachten. Niet alleen door samen te praten, maar vooral door samen te doen!’

 

De kracht zit juist in de verschillen

‘En juist daar zit de kracht van deze samenwerking!’ vult Peter Muijen van Daelzicht aan. Want waar de overlap zit in de voorliggende uitdagingen enerzijds, zitten de nuanceverschillen juist in het DNA en de aanpak van iedere deelnemende organisatie anderzijds.

‘Juist die nuanceverschillen stellen medewerkers in staat om binnen het netwerk kennis en kunde op te doen vanuit samenwerkende organisaties.’ Geeft Monique Heffels van Radar aan. ‘Deze samenwerking doet de drempels tussen de verschillende organisaties namelijk vervagen en maakt de lijntjes een stuk korter, waardoor het ook voor medewerkers veel makkelijker is om een kijkje te nemen bij de buren,’ iets wat Jessica Heuperman van Pergamijn bevestigt.

 

Samenwerking leidt tot meer ruimte en flexibiliteit

Een constatering die Cecile Stallenberg beaamt: ‘Medewerkers krijgen op die manier veel meer ruimte om hun eigen behoeften en persoonlijke (ontwikkel)doelen vorm te geven én aan te laten sluiten op één van de organisaties. Lidy Evenhuis sluit zich daarbij aan: ‘We kunnen als organisaties namelijk veel meer flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling realiseren als we opereren als één werkgever met verschillende nuances.’

 

Toekomstmuziek

Het is voor nu nog toekomstmuziek, maar het is wel tekenend voor de ambities en de dynamiek binnen deze samenwerking. Dat blijkt ook als we de bestuurders vragen om al voorzichtig een blik op de toekomst te werpen.

Als het aan Peter Muijen ligt dan brengt deze samenwerking vooral een versnelling aan in de onderlinge verbinding én de volwassenheid van de afzonderlijke organisaties. ‘En dat de continuïteit geborgd is doordat organisaties elkaar helpen bij het invullen van zorgvragen.’

 

Voor Stephan Bodde is deze samenwerking vooral een vliegwiel waarbij kleine ambities in eerste instantie leiden tot kleine resultaten. ‘Maar waar die kleine resultaten dan weer leiden tot grotere ambities en dus grotere resultaten’ zo voegt hij eraan toe.

 

Radboud Quik van Koraal ziet in deze samenwerking voordelen voor medewerkers, maar vooral ook voor cliënten: ‘Als deze samenwerking zo gaat vliegen zoals we beogen dan komen cliënten in de nabije toekomst op gestructureerde wijze bij die organisatie terecht die de meest passende zorg kan bieden die naadloos aansluit op de zorgbehoefte van de cliënt.’

 

Het zijn stuk voor stuk mooie toekomstbeelden van een groep ambitieuze bestuurders. Toekomstbeelden waar links en rechts ook wat nuanceverschillen in zitten, maar die allemaal ontstaan vanuit een gezamenlijk behoefte om van elkaar te leren, gebruik te maken van elkaars krachten, concrete resultaten te behalen en optimaal wendbaar te zijn richting de toekomst. Een toekomst die er, gebaseerd op deze samenwerking, in ieder geval rooskleurig uitziet!