Ga naar de inhoud

No show uren

Er komen veel vragen binnen over de ‘no show’ uren die worden gemaakt. Voor je beeldvorming: in 2021 zijn 1040 uren op ‘no show’ geschreven oftewel zo’n 20 uur per week. We merken dat dit onrust bij velen van jullie geeft omdat deze uren niet automatisch worden betaald. Voor de duidelijkheid: no show uren zijn de verantwoordelijkheid van PSW en mogen geen (individueel) medewerkersprobleem zijn! Daarnaast is het arbeidsrechtelijk zo dat de medewerker niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor afspraken die ‘last-minute’ worden afgezegd. De werkgever moet dan een aanbod hebben met ander werk. Werk is er voldoende, maar het lijkt op dit moment en op de huidige manier niet goed samen te komen met de beschikbaarheid van medewerkers.

Om jullie hierin te ondersteunen gaan we aan de slag met een aantal oplossingsrichtingen:

Voorkomen van ‘no show’

Het begint met onderzoeken waarom cliënten een afspraak ‘last-minute afzeggen. Corona zal niet de enige reden zijn, dus willen we op zoek naar preventieve maatregelen die aansluiten bij de praktijk. We gaan hiervoor een werkgroep van medewerkers starten om deze behoefte en oplossingen op te halen.

Monitoren van ‘no show’

Uit de huidige analyse blijkt dat het aantal ‘no show’ per begeleider heel erg verschilt. Door inzicht te geven in de ‘no show’ afspraken willen we de opening geven om hier als team over te spreken en elkaar te helpen dit te voorkomen. Ook de regioleider houdt hiermee inzicht in het aantal ‘no show’ afspraken van het team en kan erover met jullie in gesprek gaan. We hopen dat dit helpt om van elkaar te leren en bijdraagt aan het voorkomen van ‘no show’.

Aanbieden van ander werk

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om alternatief werk aan te bieden wanneer het eigen werk niet gedaan kan worden. Dit kan helpen in diverse situaties dus ook bij ‘no show’. We willen hiervoor een zogenoemde ‘klussenbank’ opzetten met diverse werkzaamheden. Op deze manier is het niet nodig om zelf binnen de organisatie een zoektocht naar werk te doen, willen we het eenvoudiger voor je maken je uren nuttig te besteden en vraag en aanbod samenbrengen. Uiteraard blijft er ruimte om eigen vervangend werk te doen (administratie of een andere cliënt-afspraak verschuiven), maar de ‘klussenbank’ is de plek waar de medewerker OOK gebruik van kan maken. We verwachten dat we voldoende alternatief werk kunnen bieden om de ‘no-show’ momenten anders in te vullen.

Bovenstaande acties vragen nog verder uitzoekwerk waar we de aankomende periode mee aan de slag gaan. We hopen dit voor de zomer uit te kunnen rollen.

No show en min-uren

Tot slot een belangrijk laatste besluit: de ‘no show’ uren worden vanaf 1-1-2022 als werkuren geroosterd zodat dit GEEN min-uren meer oplevert. Dit betekent dat er door de roosteraar waar nodig correcties worden uitgevoerd in de roosters. We weten dat iedereen zijn best doet zijn/haar uren goed in te zetten voor PSW en gaan er van uit dat dit ook met deze aanpassing zo blijft.
Ook dit is een mooie aanleiding om ‘no show’ bespreekbaar te maken in je team en om samen te kijken hoe je ‘no show’ kunt voorkomen en op welke manier je dit bespreekbaar kunt maken met ouders of cliënten. Mocht er ondersteuning nodig zijn om dit gesprek in je team of met jou individueel te voeren, dan kan de afdeling P&O altijd meedenken!

 

Als je vragen hebt over dit bericht, wend je dan tot je regioleider of bespreek het in een werkoverleg.