Ga naar de inhoud

Leven in vrijheid

Al voor de invoering van de Wet zorg en dwang heeft onvrijwillige
zorg middels het beleid Leven in Vrijheid binnen PSW veel
aandacht gekregen. Uit de analyse over het jaar 2022 blijkt dat
het aantal gerapporteerde cliënten dat te maken heeft met
onvrijwillige zorg bijna is gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor.
Slechts 1% van de cliënten bij PSW krijgt te maken met onvrijwillige
zorg. Om die reden vraagt het extra inspanning van teams en leidinggevenden om
alert te blijven op het thema Leven in Vrijheid.

 

Klik hier voor de meest recente analyse onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang.