Ga naar de inhoud

Wikken en wegen

Werken in de zorg betekent, elke dag opnieuw, omgaan met ethische vragen: wat is voor deze persoon, hier en nu, menselijk gezien het allerbeste? Daarbij kan het gaan om vragen van levensbelang, maar ook om heel gewone dagelijkse situaties. Bij het stellen en beantwoorden van ethische vragen zijn de normen en waarden van de cliënt én van de medewerker het uitgangspunt. Goed omgaan met ethische vragen betekent in de eerste plaats een zorgvuldige afweging maken; steeds opnieuw wikken en wegen, alleen of samen met andere betrokkenen.  

 

Zorgvisie 

De zorgvisie van PSW is De Taak. Hierin zijn de normen en waarden van onze organisatie vastgelegd. Hoe kijken we naar mensen met een verstandelijke beperking; wat willen we hen bieden en op welke manier bejegenen we onze cliënten? De Taak biedt houvast wanneer het gaat om wikken en wegen over ethische vragen. Daarnaast hebben we De Taak van PSW als werkgever geformuleerd. Daarin is verwoord wat PSW van medewerkers verwacht en hoe de organisatie hen ondersteuning biedt.  

 

De brochure ‘Wikken en wegen’ van PSW stamt uit 2014 en moet geactualiseerd worden. Na bijna 10 jaar zijn er nieuwe ethische vraagstukken actueel. PSW heeft een commissie Moreel Beraad die teams bijstaat bij ethische vraagstukken.