Ga naar de inhoud

BHV training cliënten

In totaal 22 cliënten van PSW hebben in 2022 gebruik gemaakt van het aanbod van een extern bedrijf om deel te nemen aan een BHV-cursus. Bedoeling vande cursus was om deelnemers meer veiligheidsbewust te maken en vooral vertrouwen te bieden in de veiligheid van hun eigen leef-/woonomgeving. De deelnemers van PSW waren enthousiast. Er is uitgebreid stilgestaan bij de gevaren binnen een woning en er werden veel afwisselende, concrete voorbeelden gegeven. Daarnaast werd er praktisch geoefend met rook, ‘warme’ deuren, een brandje blussen en hoe te handelen bij kleine verwondingen.
Een bij de cursus aanwezige begeleider merkt op: ‘De deelnemers vonden het wel lastig om de trainer te laten uitpraten, want ze waren vooral enthousiast met eigen ervaringen en vragen.’