Ga naar de inhoud

Moreel beraad

“Het was een intens gesprek maar gaf ook energie. Een mooie manier om tot de kern te komen. Dat vond ik persoonlijk en bij het team proefde ik dat ook.”
(Deelnemende gedragskundige).

 

“Fijn om zo bij een dilemma stil te staan.”
(Groep na afloop)

 

 

“Er zijn dilemma’s, gun je de aandacht om ze te bespreken!”

 

Erwin Kreugel en Anouk Janssen werden voor PSW en Vijf opgeleid tot gespreksleiders ‘Moreel Beraad’. Anouk: “Wij kenden nog geen Moreel Beraad. Dat is verrassend als je bedenkt met hoeveel dilemma’s medewerkers dagelijks binnen de zorg te maken krijgen. Elke collega kan er wel een paar opnoemen. De tien bijeenkomsten die we tot nu toe gehad hebben bevestigen mijn mening dat Moreel Beraad niet alleen mág, maar zelfs noodzaak is en echt iets toevoegt. We krijgen positieve reacties op de bijeenkomsten.”

 

Wat is Moreel Beraad?

Erwin: “Moreel Beraad is een methodiek waarin een gespreksleider met een groep een vraag of dilemma uit de praktijk bespreekt. Het is niet ’zomaar een gesprekje over wat iedereen ergens van denkt.’ Centraal staat een concreet waargebeurde en zelf meegemaakte situatie die jou aan het denken zet, bezighoudt of soms zelfs lichamelijk raakt in de zin van niet kunnen slapen, buikpijn, onrust of anderszins. Een dilemma heeft altijd meerdere kanten en is vaak een gevecht tussen gevoel en verstand. Welke keuze je ook maakt, er zijn altijd nadelen aan verbonden die botsen met je cliënt, anderen, maar vooral met jezelf. In een Moreel Beraad trechtert de gespreksleider in gesprek met de groep op methodische wijze de situatie tot de kern. Waarden, normen en drijfveren spelen hierbij een belangrijke rol. Ik als gespreksleider dien neutraal en niet oordelend te zijn en moet passend bij de methodiek de juiste vragen stellen.”

 

Verdieping

Anouk: “Moreel Beraad is geen debat, discussie of elkaar overtuigen. Het is elkaar bevragen en elkaars meningen, overwegingen, normen en waarden leren kennen. We gaan echt de verdieping in. Dat is intens en kan best confronterend zijn. Onderling begrip leidt er toe dat iemands dilemma een gezamenlijk probleem wordt. Dat alleen al is fijn om te ervaren. Een Beraad kan tot een concrete oplossing leiden, het is niet het doel. Belangrijker is het proces van elkaar begrijpen, verbinding, gedragenheid en vrede hebben met een keuze die gemaakt is. Moreel Beraad bevordert daarnaast de dialoog en openheid. Mijn oproep is dan ook: heb je een dilemma: zorg dat het besproken wordt! Dat is echt van meerwaarde. Wij leveren daar middels Moreel Beraad graag een bijdrage aan.”

 

Aan een Moreel Beraad (duur: twee uur) gaat een intake vooraf waarin de vraagstelling en groepssamenstelling wordt besproken. Na een Moreel Beraad kan indien gewenst een vervolg afgesproken worden. Meer informatie of een aanvraag? Neem contact op met Anouk Janssen (a.janssen@vijf.org | 06-835672200 of Erwin Kreugel (a.kreugel@psw.nl | 06-20036066).