Ga naar de inhoud

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.

Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)