Wie betaalt wat

Kostenverdeling tussen cliënt en PSW, voor cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een Woonbegeleidingscentrum van PSW.