Ga naar de inhoud

Wie betaalt wat

Kostenverdeling tussen cliënt en PSW voor cliënten met een zorgzwaartepakket die wonen in een woonbegeleidingscentrum van PSW.